Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pieaugušo izglītība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta mācību norīkojumus uz pieaugošo izglītības organizācijām ārzemēs.

Tie var būt strukturēti kursi, mācību periodi ārzemēs vai ēnošana, vai novērošana skolās un citās organizācijās.

Šādas organizācijas var būt pieaugušo izglītības centri, augstākās izglītības iestādes, publiskās iestādes, pētniecības institūti un organizācijas, kas piedāvā kursus vai apmācību.

Plašāka informācija pieaugušo izglītības speciālistiem ir pieejama Eiropas Pieaugušo izglītības e-platformā (EPALE).

Ilgums

Mācību norīkojuma laiks nedrīkst būt mazāks par 2 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs “Erasmus+” programmas ietvaros varētu mācīties ārzemēs, jūsu organizācijai jāpiesakās dalībai mobilitātes projektā.

Pieaugošo izglītības darbinieku mobilitātei ir jābūt saskaņā ar nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānu, lai tā būtu modernāka un lielākā mērā starptautiska. Mobilitātes projektam ir jāparedz jūsu kā personāla locekļa profesionālās attīstības mērķi un jāgarantē pienācīga atzīšana un jūsu mācību pieredzes kopīgošana jūsu iestādē.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas segs jūsu ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus ārzemēs, varbūtēju maksu par kursiem, kā arī nodrošinās organizatorisko atbalstu dalībiestādēm.

Lai gan dotācijas finansē ES, to piešķiršanu pārvalda attiecīgās pieaugušo izglītības organizācijas, kuras veic maksājumus privātpersonām.

Kā pieteikties

Jūs nevarat stipendiju pieprasīt pats kā privātpersona. Pieteikums ir jāiesniedz iestādei, kas no savu darbinieku vidus izvēlas kandidātus, kurus interesē mācību norīkojumi ārzemēs.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un caurskatāmi, un tai jātiek pienācīgi dokumentētai.

Plašāka informācija

Apvaicājieties savā organizācijā, vai jums ir šādas iespējas.

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir arī detalizēta informācija par šīm iespējām:

  • to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt noformēt jūsu pieteikumu.