Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štipendije za skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Kdo se lahko prijavi

Prijavijo se lahko študenti in študentke na magistrski stopnji z vsega sveta. Pred začetkom magistrskega študija morate imeti univerzitetno diplomo (prve stopnje) ali biti v zadnjem letniku dodiplomskega študija in diplomirati pred začetkom magistrskega programa.

Prijavite se lahko tudi, če dokažete enakovredno raven izobrazbe, ki mora biti uradno priznana v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso države, ki je diplomo podelila.

Štipendije za skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je celosten magistrski študijski program na visoki ravni. Izvaja ga partnerstvo vsaj treh partnerskih visokošolskih ustanov iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve iz držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu (prej imenovane države programa).

S podpiranjem teh skupno priznanih magistrskih programov si EU prizadeva spodbujati odličnost in internacionalizacijo sodelujočih ustanov. Na voljo so tudi štipendije za udeležbo v teh programih, ki jih podelijo izjemnim študentom in študentkam s celega sveta.

Štipendije krijejo stroške udeležbe v programu, potne stroške in nadomestilo za življenjske stroške.

Dejavnosti in rezultati

Program obsega obdobje študija, raziskave, aktivnosti v zvezi s prakso ter pripravo in zagovor magistrske naloge v skladu z zahtevo skupnega magistrskega programa. Študij mora zajemati vsaj dve študijski obdobji v dveh državah, ki nista država prebivanja. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus ponuja različne študijske smeri za izpolnitev tega pogoja.

Trajanje magistrskega programa: 1 do 2 študijski leti (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS).

Vrsta podeljene diplome: bodisi skupni magistrski naslov (tj. eno diplomo, ki jo skupaj izdata najmanj dve visokošolski ustanovi) bodisi večkratni magistrski naslov (tj. najmanj dve diplomi, ki ju izdata dve visokošolski ustanovi konzorcija).

Prijava in dodatne informacije

V spletnem katalogu magistrskih študijskih programov Erasmus Mundus so na voljo podrobne informacije o teh programih, ki jih financira EU, in povezava na spletne strani magistrskih študijskih programov. Na podlagi teh informacij (opis študijskega programa, seznam sodelujočih univerz in pogoji za prijavo) lahko lažje ugotovite, ali vam program ustreza.

Podrobno je opisan tudi postopek prijave. Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete neposredno na zadevno univerzo.

Seznam vsako leto dopolnijo z novimi izbranimi magistrskimi programi Erasmus Mundus. Večina konzorcijev sprejema prijave od oktobra do januarja za študijske programe, ki se začnejo naslednje študijsko leto.

Drugi viri

Vaše pravice med študijem v tujini.

EMA (Združenje Erasmus Mundus) je združenje nekdanjih študentov skupnega magistrskega študija. Na svoji spletni strani nudijo nasvete in napotke za prijavitelje.

ESAA (Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+) je dinamičen forum za sedanje in nekdanje študente Erasmus+ za medsebojno spoznavanje, strokovni razvoj in medkulturne izmenjave.

Doktorski kandidati lahko za študij oziroma raziskovalno delo v tujini prejmejo tudi podporo EU iz dejavnosti Marie Skłodowska-Curie.