Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aikuiskoulutus

Yleiskatsaus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan opetusjaksoja aikuiskoulutusorganisaatioissa ulkomailla.

Jos työskentelet aikuiskoulutuksen alalla, voit suorittaa opetus- tai koulutusjakson jossakin toisessa Erasmus+ ‑ohjelmamaassa sijaitsevassa organisaatiossa.

Ulkomaanjakso parantaa kielitaitoa, tutustuttaa uusiin kulttuureihin ja antaa uusia näkökulmia opetukseen.

Kesto

Ulkomaanjakso voi kestää vähintään kaksi päivää ja enintään kaksi kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Osallistumisehdot

Jotta oppilaitos voi lähettää työntekijänsä Erasmus+ -vaihtoon, sen on haettava mukaan liikkuvuushankkeeseen.

Taloudellinen tuki

EU-tukea voi saada osallistujan matka- ja oleskelukuluihin ulkomailla sekä organisointikuluihin.

EU:n myöntämää taloudellista tukea hallinnoivat hankkeeseen osallistuvat aikuiskoulutusorganisaatiot, ja ne vastaavat tuen maksamisesta osallistujille.

Hakumenettely

Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. Oppilaitokset tekevät hakemuksen ja valitsevat henkilökunnastaan ne, jotka osallistuvat vaihtoon.

Henkilöiden valinnan on oltava oikeudenmukaista, avointa ja riittävän dokumentoitua.

Lisätietoja

Kysy omalta aikuiskoulutusorganisaatioltasi lisätietoja tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa on myös lisätietoa:

  • Osa B: myöntämisperusteet, tukikelpoisuusperusteet ja rahoitussäännöt

Kansalliset toimistot voivat antaa lisätietoa ja auttaa hakemusten tekemisessä.