Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Образование за възрастни

Общ преглед

„Еразъм+“ подпомага преподаването в организации за образование за възрастни в чужбина.

Ако работите в сферата на образованието за възрастни, можете да преподавате или водите курс на обучение временно в друга организация в страна по програмата „Еразъм+“.

Подобен опит и обмен могат да ви помогнат да подобрите своите езикови умения и културни познания, както и да обогатите разбиранията си за практиките и подходите на преподаване.

Продължителност

Периодът на преподаване в чужбина трябва да трае минимум 2 дни и максимум 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да преподавате на възрастни в чужбина с „Еразъм+“, вашата организация трябва да кандидатства за участие в проект за мобилност.

Финансова подкрепа

Безвъзмездни средства на ЕС могат да ви помогнат да покриете пътните и дневните си разходи по време на престоя в чужбина, а могат да помогнат и за организирането на обмена от страна на участващите организации.

Безвъзмездните средства се предоставят от ЕС, но се управляват от участващите организации за образование за възрастни, които отговарят за извършването на плащания на отделните преподаватели.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате за безвъзмездни средства като отделно лице. Кандидатурите се подават от институциите за образование за възрастни, които на свой ред избират кандидати за преподаване в чужбина измежду своя персонал.

Процесът на подбор трябва да бъде справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Поинтересувайте се във вашата организация дали тези възможности са достъпни за вас.

В Ръководството за програма „Еразъм+“ също се предлага подробна информация за възможностите.

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране.

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.