Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).

Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.

Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien

  • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
  • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
  • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

Kansen

Erasmus+ biedt kansen voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van

  • hoger onderwijs
  • beroepsonderwijs en -opleidingen
  • onderwijs (inclusief kleuteronderwijs en kinderopvang)
  • volwassenenonderwijs
  • jeugdwerking
  • sport

Meer uitleg over de mogelijkheden en de toelatingscriteria staat in de Programmagids van Erasmus+.

Resultaten

De resultaten van Erasmus+ verschijnen in verslagen en statistieken, en op het projectenplatform van Erasmus+, waar de meeste gefinancierde projecten worden beschreven, en een selectie van goede methoden en succesverhalen wordt gepubliceerd