Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Ievads

Šīs programmas vadlīnijas ir rīks ikvienam, kurš vēlas gūt padziļinātas zināšanas par programmu “Erasmus+”. Šis dokuments ir adresēts galvenokārt personām, kas vēlas būt:

  • iesaistītās organizācijas — organizācijas, iestādes, struktūras, kas organizē programmas atbalstītus pasākumus;
  • dalībnieki — privātpersonas (studenti, stažieri, praktikanti, skolēni, pieaugušo izglītības apguvēji, jaunieši, brīvprātīgie vai profesori, skolotāji, pasniedzēji, jaunatnes darbinieki, profesionāļi izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā u. c.), kas piedalās iesaistīto organizāciju organizētajos pasākumos.

Ik gadu organizācijas no visas Eiropas iesniedz tūkstošiem projektu, lai saņemtu finansiālu atbalstu no programmas “Erasmus+”, tāpēc Komisija ir ieviesusi pārredzamu izvērtēšanas procesu, kura mērķis ir nodrošināt dotācijas vislabākajiem projektiem:

  • attiecībā uz lielāko daļu darbību visi noteikumi un nosacījumi dotācijas saņemšanai no programmas ir paredzēti šajās programmas vadlīnijās;
  • attiecībā uz dažām citām darbībām, kas ir tikai minētas šajās programmas vadlīnijās, noteikumi un nosacījumi dotācijas saņemšanai ir aprakstīti attiecīgos uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus, kurus publicē Eiropas Komisija vai tās vārdā.

Plānojot pieteikumu, iespējamās iesaistītās organizācijas var iedvesmai un informācijai izmantot citus atsauces dokumentus; daži no tiem ir uzskaitīti šo vadlīniju IV pielikumā.