Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda stipendijas

Kas var pieteikties

  • Var pieteikties maģistrantūras studenti no jebkuras pasaules valsts.
  • Jums jābūt saņēmušam pirmo augstākās izglītības grādu vai jāspēj pierādīt, ka esat sasniedzis atzītu un līdzvērtīgu izglītības līmeni atbilstīgi to valstu tiesībām un praksei, kuras piešķir grādu. Jūs varat pieteikties arī tad, ja esat pirmā līmeņa studiju programmas pēdējā kursā un absolvēsiet pirms maģistra studiju programmas sākuma.

Par “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu

“Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds ir augsta līmeņa integrētas maģistrantūras studiju programmas. Programmas izstrādā un īsteno starptautiskas dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu partnerības visā pasaulē.

“Erasmus+” finansē stipendijas studentiem, lai viņi varētu piedalīties šajās programmās. Maģistra studiju programmas pašas katru gadu piedāvā šīs stipendijas visspējīgākajiem studentiem visā pasaulē.

ES stipendijas sedz izmaksas, kas saistītas ar studenta dalību programmā, ceļa izdevumiem un iztikas pabalstu.

Darbības un rezultāti

  • “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda studiju programmas nodrošina 60, 90 vai 120 ECTS kredītpunktus. Tas nozīmē, ka tās ilgst vismaz 12, bet ne vairāk kā 24 mēnešus. Lielākā daļa no tām ir 24 mēnešu programmas.
  • Studijās jāiekļauj vismaz 2 studiju periodi divās valstīs (atšķirīgā valstī no studentu dzīvesvietas valsts). Programmas piedāvā dažādus šim nosacījumam atbilstošus studiju virzienus.
  • Ja studiju programma ir sekmīgi pabeigta, studentam piešķir vai nu kopēju grādu (proti, vienu diplomu, kas izsniegts vismaz divu “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda konsorcija augstskolu vārdā), vai vairākus grādus (proti, vismaz divus diplomus, kurus izsniegušas divas konsorcija augstskolas).

Pieteikumi un plašāka informācija

Vispirms iepazīstieties ar “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda studiju programmu katalogu tiešsaistē. Katras programmas tīmekļa vietnē ir visa vajadzīgā informācija par saturu, iestāšanās prasībām un universitātēm, lai izlemtu, vai šī ir jums piemērota programma.

Programmas tīmekļa vietnē varēsiet iepazīties ar visiem tiešsaistes pieteikšanās procesa posmiem.

Katru vasaru sarakstam pievieno jaunas “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda programmas. Vairums konsorciju uz nākamā studiju gada kursiem liek iesniegt pieteikumus no oktobra līdz janvārim.

Pārliecinieties, ka zināt savas tiesības, kad dodaties uz ārzemēm studēt.

“Erasmus Mundus” asociācija ir kopīgo maģistra grādu ieguvušo absolventu asociācija. Minētā tīmekļa vietne piedāvā pieteikumu iesniedzējiem padomus un iedvesmu.

“Erasmus+” studentu un absolventu alianse (ESAA) ir pašreizējo “Erasmus+” studentu un absolventu forums tīklošanai, profesionālai pilnveidei un starpkultūru apmaiņai.

Doktorantūras studenti var saņemt arī ES finansiālu atbalstu ārzemēs pavadītiem pētniecības periodiem no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību budžeta.