Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenti i osoblje s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama

Potpisivanjem Povelje Erasmus za visoko obrazovanje sve se ustanove visokog obrazovanja obvezuju da će osigurati jednak pristup i mogućnosti svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Stoga studenti i osoblje s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu imati koristi od službi za pružanje potpore koje ustanova primateljica nudi svojim studentima i osoblju.

Tko ima pravo na potporu?

Kako bi se osiguralo da osoba koja ne bi mogla sudjelovati u programu Erasmus+ bez dodatne financijske potpore zbog svojih fizičkih, psihičkih ili zdravstvenih poteškoća može u potpunosti iskoristiti sve prednosti koje nude europski programi mobilnosti, u programu Erasmus+ posebna se pozornost posvećuje službama za skrbništvo, prihvat, dostupnost te pedagoškim i tehničkim službama, a posebno financiranju dodatnih troškova.

Među predstavnicima studenata visokog obrazovanja i osoblja ustanova, koji su odabrani za promicanje programa Erasmus+, nekoliko je osoba s invaliditetom. Jessica iz Irske objasnila je svoju želju za sudjelovanjem u programu Erasmus+ sljedećim riječima:

Odlučila sam otići. Budući da sam osoba koja ne odustaje, htjela sam se suočiti s izazovom. Nisam dopustila da me vlastiti invaliditet koči. Mislim da sam zbog toga zapravo još odlučnija u namjeri da iskustvo u programu Erasmus+ bude uspješno.

Koje su potpore dostupne?

Dodatno financiranje dostupno je sudionicima s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama putem potpore za uključivanje u okviru programa Erasmus+. Potpore u okviru programa Erasmus+ stoga mogu imati viši iznos od potpora za regularni studij, pripravništva ili osoblje kako bi se ublažile posebne poteškoće s kojima se sudionik suočava (prilagođeni smještaj, putni troškovi, zdravstvena skrb, oprema za potporu, prilagodba nastavnog materijala, pratitelj za studente i osoblje s invaliditetom). Ta je dodatna potpora doprinos koji se temelji na stvarnim troškovima.

Ustanove visokog obrazovanja trebaju na svojim internetskim stranicama navesti kako studenti i osobe s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu zatražiti dodatnu potporu.

Dodatno financiranje za studente i osoblje s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama može se omogućiti i iz drugih izvora na lokalnoj, regionalnoj i/ili nacionalnoj razini.

Kako se prijaviti?

Tijekom priprema za sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ sudionik s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama treba navesti svoje potrebe i dodatne troškove kako bi se prijavio za potporu za uključivanje u okviru programa Erasmus+, uz potporu svoje ustanove visokog obrazovanja.

Upitajte koordinatora za program Erasmus+ u vašoj ustanovi visokog obrazovanja o postupku prijave (rok za prijavu, gdje se može dobiti prijavni obrazac, kamo poslati prijavni obrazac, itd.).

Ustanova visokog obrazovanja i/ili nacionalna agencija procijenit će vašu prijavu i odlučiti o dodatnom iznosu koji vam se može dodijeliti.

Gdje se može dobiti više informacija?

Uglavnom, vaša ustanova visokog obrazovanja treba osigurati da se u ustanovi primateljici poduzmu potrebne mjere kako bi se ispunile vaše konkretne potrebe, pod uvjetom da ste jasno naveli svoje fizičke, psihičke ili zdravstvene poteškoće.

Kako biste saznali više o opremi koja je dostupna u ustanovi primateljici prije odlaska u inozemstvo, možete se izravno obratiti osobi koja je odgovorna za ta pitanja u dotičnoj ustanovi. Ured za međunarodnu suradnju vaše ustanove trebao bi vam pružiti pomoć.

Kako bi se jasnije utvrdilo koje usluge svaka ustanova nudi sudionicima u programu mobilnosti, ustanove visokog obrazovanja mogu konkretno navesti imaju li infrastrukturu za prihvat studenata i osoblja s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama u sporazumima s partnerskim institucijama te koju vrstu potpore nude studentima.

Korisne informacije dostupne su na internetskim stranicama Inclusive Mobility.

Možete se obratiti nacionalnoj agenciji za više informacija o konkretnim pitanjima koja su vam bitna pri planiranju boravka u inozemstvu u okviru programa razmjene.

Europska agencija za posebne potrebe i uključivo obrazovanje pruža popis poveznica i kontaktnih točaka te informacije za zemlje EU-a i EGP-a kojima bi se moglo pomoći studentima s posebnim obrazovnim potrebama.