Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Tietoa peruskirjasta

Erasmus+ -ohjelman tuella toteutettavan korkeakoulujen yhteistyön laatuvaatimukset vahvistetaan korkea-asteen koulutusta koskevassa Erasmus-peruskirjassa (ECHE).

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimiin voivat osallistua vain sellaiset ohjelmamaiden korkeakoulut, joille komissio on myöntänyt Erasmus-peruskirjan.

Kumppanimaiden korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa, vaan laatuvaatimukset määritetään korkeakoulujen välisissä sopimuksissa.

Miten Erasmus-peruskirja myönnetään?

Erasmus-peruskirjat myönnetään vuosittain julkaistavan ehdotuspyynnön perusteella.

Ks. viimeisin luettelo korkeakouluista, joille on myönnetty Erasmus-peruskirja.

Peruskirja on voimassa koko Erasmus+ -ohjelmakauden toimintavuoteen 2027 asti. Voimassaoloa pidennetään ohjelman viimeisenä vuonna alkavien hankkeiden osalta enintään kolmella vuodella (eli vuoteen 2030 asti).

Mitä Erasmus-peruskirjaan sisältyy?

Erasmus-peruskirjan periaatteita on mukautettu Erasmus+ -ohjelman kauden 2021–2027 uusien painopisteiden, kuten digitalisaation, osallisuuden ja kestävyyden, perusteella.

Uuden Erasmus-peruskirjan tärkeimpiä lisäyksiä ovat sitoutuminen liikkuvuustoiminnoissa aliedustettuina olevien ryhmien tavoittamiseen osallistamisstrategioiden avulla, ympäristöystävällisten käytäntöjen edistäminen Erasmus+ -toimintojen toteutuksessa, digitalisaation toteuttaminen eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen ja Erasmus+ -mobiilisovelluksen avulla sekä sitoutuminen liikkuvuusjaksolle osallistuvien opiskelijoiden kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen.

Lisäksi korkeakouluja kehotetaan noudattamaan automaattisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston suosituksen vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa ulkomailla suoritettujen opiskelujaksojen automaattinen tunnustaminen kokonaisuudessaan ja mahdollisimman sujuvasti ilman, että opiskelija joutuu tekemään lisäsuorituksia tai ylimääräisiä kokeita.

Erasmus-peruskirjan uudet periaatteet on laadittu yhteistyössä kansallisten Erasmus+ -toimistojen edustajista, korkeakoulutuksen asiantuntijoista ja opiskelijajärjestöistä muodostetun peruskirjatyöryhmän kanssa.

Peruskirjan myöntämisedellytyksistä ja laatuvaatimuksista on tietoa Erasmus-peruskirjan oppaassa ja Erasmus-peruskirjan valvontaoppaassa.

Itsearviointi

Korkeakoulujen johtajat ja Erasmus+ -koordinaattorit voivat käyttää Erasmus-peruskirjan itsearviointivälinettä ja kehittää sen vastausten perusteella toimintaansa. Itsearviointi auttaa ymmärtämään, miten peruskirjan täytäntöönpano oppilaitoksessa sujuu.

Välineestä on valmisteilla uusi versio, jossa otetaan huomioon ohjelmakauden 2021–2027 erityispiirteet. Se julkaistaan tällä sivulla.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).