Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erhvervsuddannelse

Oversigt

Erasmus+ støtter efteruddannelse for ansatte inden for erhvervsuddannelsesområdet gennem uddannelsesperioder i udlandet.

Der kan være tale om udstationering, følgeordninger eller observationsperioder i erhvervsuddannelsesinstitutioner eller andre relevante organisationer i lande, der deltager i Erasmus+.

Sådanne organisationer kan omfatte virksomheder, offentlige organer, arbejdsmarkedets parter, forskningsinstitutter og ikke-statslige organisationer.

Varighed

Et uddannelsesophold skal vare minimum to dage og må vare op til to måneder. Hertil kommer rejsetid.

Betingelser

For at kunne benytte dig at uddannelsesmulighederne i udlandet under Erasmus+ skal din institution indgå i et mobilitetsprojekt inden for erhvervsuddannelse sammen med en anden institution eller organisation.

Inden du starter forløbet, indgår din institution og værtsinstitutionen eller -organisationen en mobilitetsaftale. Dette dokument fastsætter dine læringsmål, rettigheder og forpligtelser, samt hvordan dit uddannelsesforløb vil blive formelt anerkendt.

Finansiel støtte

Der gives EU-tilskud til dine rejse- og leveomkostninger under dit ophold samt organisatorisk støtte til de deltagende institutioner.

Selvom støtten gives af EU, forvaltes tilskuddene af de involverede erhvervsuddannelsesinstitutioner, som har ansvaret for at udbetale midlerne til de enkelte deltagere.

Sådan søger du

Du kan ikke søge om tilskud som enkeltperson. Ansøgningerne skal foretages af erhvervsuddannelsesinstitutionerne, som så vælger kandidaterne til uddannelsesforløb i udlandet blandt deres ansatte.

Udvælgelsen af ansatte til uddannelsesperioder i udlandet skal være fair, åben og veldokumenteret.

Læs mere

Kontakt din erhvervsuddannelsesinstitution, og se om disse muligheder er åbne for dig.

Du kan også læse mere om mulighederne i programguiden for Erasmus+:

  • I del B kan du læse om udvælgelseskriterier, kriterier for tilskudsberettigelse og finansieringsregler.

De nationale agenturer kan hjælpe dig med forespørgsler og ansøgninger.