Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Del B – Information om de områden som omfattas av den här handledningen

I den här delen hittar du följande information om alla insatser och all verksamhet som omfattas av programhandledningen för Erasmus+:

 • En beskrivning av deras mål och förväntade genomslag.
 • En beskrivning av den verksamhet som får bidrag.
 • Tabeller över kriterierna för bedömning av projektförslag.
 • Annan användbar information för att få en god bild av de typer av projekt som får bidrag.
 • En beskrivning av finansieringsreglerna.

Innan du lämnar in din ansökan bör du noggrant läsa igenom hela avsnittet om den insats som din ansökan avser. Du bör också noggrant läsa den kompletterande informationen om prioriteringar, mål och huvuddrag i programmet.

Vilka insatser beskrivs i denna handledning?

Följande insatser beskrivs i avsnitten ”Programområde 1”, ”Programområde 2” och ”Programområde 3”:

Programområde 1:

 • Mobilitetsprojekt för studenter, elever, ungdomar och personal inom högre utbildning, yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdomar samt
 • ungdomsverksamhet.

Programområde 2:

 • Partnerskap för samarbete
  • Samarbetspartnerskap
  • Småskaliga partnerskap
 • Partnerskap för spetskompetens
  • Yrkeskunskapscentrum
  • Erasmus+ lärarakademier
  • Erasmus Mundus-insatser
 • Partnerskap för innovation – innovationsallianser
 • Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet.
 • ideella europeiska idrottsevenemang.

Programområde 3:

 • Europeisk ungdom tillsammans

Jean Monnet-insatser

 • Jean Monnet-insatser inom högre utbildning
 • Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden

Viss programverksamhet genomförs dessutom genom särskilda ansökningsomgångar som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen eller av det centrala programkontoret. Mer information hittar du på Europeiska kommissionens och det centrala programkontorets webbplatser.