Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

B Daļa. Informācija par pasākumiem, uz kuriem attiecas šīs vadlīnijas

Šajā daļā lasītāji atradīs šādu informāciju par visiem pasākumiem un darbībām, uz ko attiecas šīs programmas “Erasmus+” vadlīnijas:

 • to mērķu un paredzamās ietekmes apraksts,
 • atbalstīto darbību apraksts,
 • tabulas, kurās norādīti kritēriji, ko izmanto projektu priekšlikumu novērtēšanai,
 • noderīga papildu informācija, kas palīdz pienācīgi izprast atbalstīto projektu veidu,
 • finansējuma noteikumu apraksts.

Pieteikumu iesniedzējiem pirms savu pieteikumu iesniegšanas ieteicams uzmanīgi izlasīt visu tam pasākumam veltīto sadaļu, kuram tie vēlas pieteikties, kā arī vispārējo informāciju par programmas prioritātēm, mērķiem un pamatiezīmēm.

Kuri pasākumi ir apskatīti šajās vadlīnijās?

Sadaļās “1. pamatpasākums”, “2. pamatpasākums” un “3. pamatpasākums” aprakstīti šādi pasākumi:

1. pamatpasākums:

 • mobilitātes projekti augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (PIA), skolu izglītības un pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam, kā arī jauniešiem,
 • jauniešu līdzdalības darbības.

2. pamatpasākums:

 • partnerības sadarbībai, tostarp:
  • sadarbības partnerības,
  • maza mēroga partnerības,
 • partnerības izcilībai, tostarp:
  • profesionālās izcilības centri,
  • programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas,
  • Erasmus Mundus” pasākums.
 • Partnerības inovācijai — apvienības inovācijai.
 • spēju veidošanu jaunatnes jomā.
 • sporta bezpeļņas pasākumus Eiropas līmenī.

3. pamatpasākums:

 • “Eiropas jaunatne kopā”.

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi:

 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā,
 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās.

Turklāt daži programmas pasākumi tiek īstenoti, organizējot īpašus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko tiešā veidā pārvalda Eiropas Komisija vai tās izpildaģentūra. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Komisijas un izpildaģentūras tīmekļa vietnes.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}