Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

B-osa: Tietoa ohjelmaoppaassa esitellyistä toimista

Tässä osassa esitetään kaikista Erasmus+ -ohjelmaoppaan kattamista toimista ja toiminnoista seuraavat tiedot:

 • toimien ja toimintojen tavoitteet ja odotetut vaikutukset
 • tuetut toiminnot
 • taulukot, joissa esitetään hakemusten arviointiperusteet
 • muuta tietoa, jonka perusteella saa hyvän käsityksen siitä, minkä tyyppisiä hankkeita ohjelmalla tuetaan
 • rahoitussäännöt.

Hakijoita kehotetaan ennen hakemuksensa jättämistä lukemaan tarkasti juuri sitä toimea käsittelevä luku kokonaisuudessaan, josta he haluavat hakea tukea. Lisäksi hakijoiden on syytä tutustua huolellisesti yleisiin tietoihin ohjelman painopisteistä, tavoitteista ja keskeisistä piirteistä.

Mitä toimia tässä oppaassa esitellään?

Luvuissa ”Avaintoimi 1”, ”Avaintoimi 2” ja ”Avaintoimi 3” esitellään seuraavat ohjelmatoimet:

Avaintoimi 1:

 • Liikkuvuushankkeet korkeakoulutuksen, ammattikoulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opiskelijoita ja henkilöstöä sekä nuoria varten
 • Nuorten osallistumishankkeet

Avaintoimi 2:

 • Yhteistyöhankkeet, joita ovat
  • kumppanuushankkeet
  • pienimuotoiset kumppanuushankkeet
 • Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet, joita ovat muun muassa
  • ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt
  • Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot
  • Erasmus Mundus -toiminnot
 • Innovaatiokumppanuudet – Innovaatioyhteenliittymät
 • Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla
 • Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Avaintoimi 3:

 • Euroopan nuorisoyhteistyö

Jean Monnet ‑toiminnot:

 • Jean Monnet ‑toiminnot korkeakoulutuksen alalla
 • Jean Monnet ‑toiminnot muilla koulutussektoreilla

Lisäksi Euroopan komissio toteuttaa jotkin ohjelmatoimet suoraan tai toimeenpanoviraston hallinnoimien erityisten ehdotuspyyntöjen avulla. Lisätietoja on komission ja toimeenpanoviraston verkkosivuilta.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}