Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

B-osa: Tietoa ohjelmaoppaassa esitellyistä toimista

Tässä osassa esitetään kaikista Erasmus+ -ohjelmaoppaan kattamista toimista ja toiminnoista seuraavat tiedot:

 • toimien ja toimintojen tavoitteet ja odotetut vaikutukset
 • tuetut toiminnot
 • taulukot, joissa esitetään hakemusten arviointiperusteet
 • muuta tietoa, jonka perusteella saa hyvän käsityksen siitä, minkä tyyppisiä hankkeita ohjelmalla tuetaan
 • rahoitussäännöt.

Hakijoita kehotetaan ennen hakemuksensa jättämistä lukemaan tarkasti juuri sitä toimea käsittelevä luku kokonaisuudessaan, josta he haluavat hakea tukea. Lisäksi hakijoiden on syytä tutustua huolellisesti yleisiin tietoihin ohjelman painopisteistä, tavoitteista ja keskeisistä piirteistä.

Mitä toimia tässä oppaassa esitellään?

Luvuissa ”Avaintoimi 1”, ”Avaintoimi 2” ja ”Avaintoimi 3” esitellään seuraavat toiminnot:

Avaintoimi 1:

 • Liikkuvuushankkeet korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opiskelijoita ja henkilöstöä sekä nuoria varten
 • Nuorten osallistumishankkeet
 • DiscoverEU – osallisuutta koskeva toimi
 • Virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla

Avaintoimi 2:

 • Yhteistyöhankkeet, joita ovat:
  • kumppanuushankkeet
  • pienimuotoiset kumppanuushankkeet
 • Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet, joita ovat:
  • ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt
  • Erasmus+ Teacher Academies -toiminto
  • Erasmus Mundus -toiminto
 • Innovaatiokumppanuudet:
  • innovaatioyhteenliittymät
  • tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet
 • Korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisoalan ja urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet
 • Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat.

Avaintoimi 3:

 • European Youth Together -toiminto

Jean Monnet -toiminnot:

 • Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla
 • Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla

Lisäksi Euroopan komissio toteuttaa jotkin ohjelman toiminnot sen suoraan hallinnoimien tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallinnoimien erityisten ehdotuspyyntöjen avulla. Lisätietoja on komission ja toimeenpanoviraston verkkosivuilta.