Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

B Osa - Teave selles juhendis käsitletavate meetmete kohta

Selles osas on kõikide programmi „Erasmus+“ juhendis käsitletavate meetmete ja tegevuste kohta esitatud järgmine teave:

 • eesmärkide ja oodatava mõju kirjeldus;
 • toetatava tegevuse kirjeldus;
 • tabelid, milles on esitatud projektiettepanekute hindamisel kasutatavad kriteeriumid;
 • lisateave, mis on vajalik hea ettekujutuse saamiseks sellest, mis liiki projekte toetatakse;
 • rahastamiseeskirjade kirjeldus.

Enne taotluse esitamist on taotlejatel soovitatav hoolikalt läbi lugeda kogu jaotis meetme kohta, mille alusel nad taotlust soovivad esitada, samuti üldteave programmi prioriteetide, eesmärkide ja põhiosade kohta.

Mis meetmeid selles juhendis tutvustatakse?

Jaotistes „1. põhimeede“, „2. põhimeede“ ja „3. põhimeede“ tutvustatakse alljärgnevaid meetmeid.

1. põhimeede:

 • kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonna õpilaste ja töötajate õpirände projektid;
 • noorte osalustegevus.

2. põhimeede:

 • partnerluste loomine koostööks, sealhulgas:
  • koostööpartnerlused;
  • väikepartnerlused;
 • tipptaset arendavate partnerluste loomine, sealhulgas:
  • kutsehariduse tipptaseme keskused;
  • programmi „Erasmus+“ algatus „Teacher Academy“;
  • Erasmus Munduse meetmed;
 • innovatsioonipartnerlused – innovatsiooniliidud;
 • suutlikkuse suurendamine noortevaldkonnas;
 • mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused.

3. põhimeede:

 • algatus „Euroopa noored üheskoos“.

Jean Monnet’ meetmed:

 • Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas;
 • Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades.

Peale selle viiakse osa neist meetmetest ellu spetsiaalsete projektikonkursside kaudu, mida haldab otse Euroopa Komisjon või selle rakendusamet. Lisateabe saamiseks külastage komisjoni ja rakendusameti veebisaiti.