Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Část B – Informace o akcích zahrnutých v této příručce

V této části jsou obsaženy následující informace o všech akcích a aktivitách zahrnutých v příručce k programu Erasmus+:

 • popisy jejich cílů a očekávaného dopadu,
 • popisy podporovaných aktivit,
 • tabulky s kritérii pro posuzování návrhů projektů,
 • další informace napomáhající lepšímu pochopení jednotlivých typů podporovaných projektů,
 • popisy pravidel financování.

Žadatelům je doporučeno, aby si před podáním žádosti důkladně pročetli tu část příručky, jež se týká akce, v rámci které chtějí podat žádost, jakož i obecné informace o prioritách, cílech a klíčových charakteristikách programu.

Jaké akce jsou v této příručce uvedeny?

Oddíly „Klíčová akce 1“, „Klíčová akce 2“ a „Klíčová akce 3“ uvádějí tyto akce:

Klíčová akce 1:

 • Projekty mobility pro účastníky vzdělávání a zaměstnance ve vysokoškolském vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě (VET), školním vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti práce s mládeží.
 • Aktivity participace mládeže.

Klíčová akce 2:

 • Partnerství pro spolupráci, která zahrnují:
  • kooperativní partnerství,
  • partnerství malého rozsahu.
 • Partnerství na podporu špičkové úrovně, která zahrnují:
  • centra excelence odborného vzdělávání,
  • pedagogické akademie Erasmus+,
  • akce Erasmus Mundus.
 • Partnerství pro inovace – aliance pro inovace.
 • Budování kapacit v oblasti mládeže.
 • Neziskové evropské sportovní akce

Klíčová akce 3:

 • Evropská mládež spolu

Akce programu Jean Monnet:

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Kromě toho jsou některé akce programu realizovány prostřednictvím konkrétních výzev k předkládání žádostí, které řídí přímo Evropská komise nebo její výkonná agentura. Více podrobností je uvedeno na internetových stránkách Evropské komise a výkonné agentury.