Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Del B – Informacije o ukrepih, zajetih v ta vodnik

V tem delu so za vse ukrepe in aktivnosti, zajete v Vodnik za prijavitelje Erasmus+, navedene naslednje informacije:

 • opis ciljev ukrepov in pričakovani učinek;
 • opis podprtih aktivnosti;
 • preglednice z merili, ki se uporabljajo za ocenjevanje predlogov projektov;
 • dodatne informacije, ki so koristne za dobro razumevanje podprtih vrst projektov;
 • opis pravil za dodelitev sredstev.

Prijaviteljem se priporoča, da pred oddajo vloge skrbno preberejo celotno poglavje o ukrepu, v okviru katerega se želijo prijaviti, ter splošne informacije o prednostnih nalogah, ciljih in ključnih značilnostih programa.

Kateri ukrepi so predstavljeni v tem vodniku?

V poglavjih „Ključni ukrep 1“, „Ključni ukrep 2“ in „Ključni ukrep 3“ so predstavljeni naslednji ukrepi:

ključni ukrep 1:

 • projekti mobilnosti za učeče se in osebje v terciarnem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU), splošnem šolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine;
 • aktivnosti udejstvovanja mladih;
 • ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU;
 • virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih;

ključni ukrep 2:

 • partnerstva za sodelovanje, vključno s:
  • sodelovalnimi partnerstvi,
  • manjšimi partnerstvi;
 • partnerstva za odličnost, vključno s:
  • centri poklicne odličnosti,
  • učiteljskimi akademijami Erasmus+,
  • ukrepom Erasmus Mundus;
 • partnerstva za inovacije:
  • koalicije za inovacije;
  • v prihodnost usmerjeni projekti;
 • krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa;
 • neprofitne evropske športne prireditve;

ključni ukrep 3:

 • Evropska mladina skupaj;

ukrepi Jean Monnet:

 • ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja;
 • ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Poleg tega se nekateri ukrepi programa izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija ali Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Več informacij je na voljo na spletiščih Komisije in Izvajalske agencije.