Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Del B – Informacije o ukrepih, zajetih v ta vodnik

V tem delu so za vse ukrepe in aktivnosti, zajete v Vodnik za prijavitelje Erasmus+, navedene naslednje informacije:

 • opis ciljev ukrepov in pričakovani učinek;
 • opis podprtih aktivnosti;
 • preglednice z merili, ki se uporabljajo za ocenjevanje predlogov projektov;
 • dodatne informacije, ki so koristne za dobro razumevanje podprtih vrst projektov;
 • opis pravil za dodelitev sredstev.

Prijaviteljem se priporoča, da pred oddajo vloge skrbno preberejo celotno poglavje o ukrepu, v okviru katerega se želijo prijaviti, ter splošne informacije o prednostnih nalogah, ciljih in ključnih značilnostih programa.

Kateri ukrepi so predstavljeni v tem vodniku?

V poglavjih „Ključni ukrep 1“, „Ključni ukrep 2“ in „Ključni ukrep 3“ so predstavljeni naslednji ukrepi:

ključni ukrep 1:

 • projekti mobilnosti za učeče se in osebje v visokošolskem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU), šolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine;
 • aktivnosti udejstvovanja mladih;

ključni ukrep 2:

 • partnerstva za sodelovanje, vključno s:
  • sodelovalnimi partnerstvi,
  • manjšimi partnerstvi;
 • partnerstva za odličnost, vključno s:
  • centri poklicne odličnosti,
  • učiteljskimi akademijami Erasmus+,
  • ukrepom Erasmus Mundus;
 • partnerstva za inovacije – koalicije za inovacije;
 • krepitev zmogljivosti na področju mladine;
 • neprofitne evropske športne prireditve;

ključni ukrep 3:

 • Evropska mladina skupaj;

ukrepi Jean Monnet:

 • ukrep Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja;
 • ukrep Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Poleg tega se nekateri ukrepi programa izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija ali njena Izvajalska agencija. Več informacij je na voljo na spletiščih Komisije in Izvajalske agencije.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}