Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yrkesutbildning

Vad går det ut på?

Erasmus+ stöder fortbildning utomlands för dig som arbetar med yrkesutbildning.

Det kan vara praktik, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök vid en yrkesskola eller annan relevant organisation i ett programland.

Exempel på organisationer är företag, myndigheter, fack- och arbetsgivareföreningar, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.

Hur länge?

Fortbildningen ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Din institution måste delta i ett utbytesprojekt med en annan institution eller organisation.

Du, din institution och värdorganisationen måste skriva under ett utbytesavtal. Där anges målen för utbytet, dina rättigheter och skyldigheter och hur fortbildningen erkänns.

Bidrag

EU-bidraget ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. De deltagande institutionerna kan också få administrativt stöd.

De institutioner som deltar har hand om bidraget och betalar ut pengarna till dig.

Hur söker jag?

Du kan inte själv söka bidrag. Ansökan måste skickas in av institutionerna som i sin tur väljer ut deltagarna bland sin personal.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Mer information

Hör med din institution om vilka möjligheter som finns.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också få hjälp av programkontoret i ditt land.