Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ammatillinen koulutus

Yleistä

Erasmus+ tukee ammatillisen koulutuksen piirissä työskentelevien ammatillista kehittymistä järjestämällä kouluttautumisjaksoja ulkomailla.

Näitä ovat työharjoittelu- tai työnseuranta/-tarkkailujaksot Erasmus+ ‑ohjelmamaassa sijaitsevassa ammattikoulutuslaitoksessa tai muussa kyseeseen tulevassa organisaatiossa.

Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi yritykset, julkisen sektorin elimet, työmarkkinajärjestöt, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt.

Kesto

Kouluttautumisjakso voi kestää vähintään kaksi päivää ja enintään kaksi kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Osallistumisen ehdot

Erasmus+ ‑kouluttautuminen edellyttää, että oppilaitoksesi on osallisena ammatillisen koulutusalan liikkuvuushankkeessa jonkin toisen laitoksen tai organisaation kanssa.

Ennen koulutusjakson alkamista sinun, oppilaitoksesi ja vastaanottavan oppilaitoksen tai organisaation on tehtävä liikkuvuussopimus. Siinä määritellään oppimistavoitteesi, oikeutesi ja vastuusi sekä koulutuksesi virallinen tunnustaminen.

Taloudellinen tuki

EU:n apurahoilla katetaan ulkomailla oleskelun matka- ja oleskelukustannuksia ja rahoitetaan osallistuvien oppilaitosten organisointitukea.

Vaikka rahoitus on EU:n myöntämää, sitä hallinnoivat mukana olevat oppilaitokset, jotka vastaavat myös maksujen suorittamisesta tuensaajille.

Miten haetaan?

Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. Hakemuksen tekee ammatillisen koulutuksen oppilaitos, joka puolestaan valitsee henkilöstöstään ehdokkaat koulutusmatkaa varten.

Koulutettavien valinnan on oltava oikeudenmukaista, avointa ja riittävän dokumentoitua.

Lisätietoa

Kysy lisää omalta oppilaitokseltasi tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa on myös seuraavaa lisätietoa:

  • Osa B: myöntämisperusteet, tukikelpoisuusperusteet ja rahoitussäännöt

Kansalliset toimistot voivat antaa lisätietoa ja auttaa hakemusten tekemisessä.