Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Beroepsonderwijs en -opleiding

Overzicht

Erasmus+ ondersteunt bijscholing van personeel in de sector beroepsonderwijs met subsidies voor opleidingen in het buitenland.

De bijscholing kan bestaan uit detachering, job shadowing of observatie bij een instelling voor beroepsonderwijs of een andere relevante organisatie in een Erasmus+-programmaland.

Het kan daarbij gaan om een bedrijf, overheidsinstantie, sociale partner, onderzoeksinstelling of ngo.

Duur

De opleiding mag minimaal twee dagen en maximaal twee maanden duren. Reistijd is daarbij niet inbegrepen.

Voorwaarden

Alleen als de instelling waarvoor u werkt deel uitmaakt van een mobiliteitsproject voor beroepsopleidingen, kunt u met Erasmus+ deelnemen aan een opleiding in het buitenland.

Vóór het begin van uw opleiding moeten u, uw instelling en de gastorganisatie een mobiliteitsovereenkomst sluiten. Daarin staan uw leerdoelen, rechten en plichten en afspraken over de formele erkenning van uw opleiding.

Financiële steun

U kunt van de EU een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten voor de periode in het buitenland krijgen. Daarnaast kunnen de deelnemende instellingen organisatorische steun krijgen.

De tegemoetkoming wordt betaald door de EU, maar beheerd door de betrokken instellingen. Zij betalen u het geld uit.

Hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt niet zelf een aanvraag indienen. De aanvraag dient te gebeuren door uw instelling, die zelf bepaalt wie er voor een opleiding naar het buitenland mag.

De selectie moet eerlijk en transparant verlopen en goed worden gedocumenteerd.

Lees verder

Informeer bij uw instelling voor beroepsonderwijs of u hiervoor in aanmerking komt.

Ook in de Erasmus+-programmagids vindt u meer informatie.

  • In deel B vindt u informatie over de voorwaarden en regels.

De nationale agentschappen kunnen u eveneens informatie geven en u helpen met uw aanvraag.