Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Profesionālā izglītība un apmācība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta profesionālās izglītības un apmācības jomā (PIA) strādājošo profesionālo attīstību, pateicoties mācību periodiem ārzemēs.

Šie mācību periodi var būt pagaidu norīkojumi darbā vai ēnošanas vai novērošanas periodi PIA iestādēs vai citās kompetentās organizācijās, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Runa ir par uzņēmumiem, publiskām iestādēm, sociālajiem partneriem, pētniecības institūtiem un nevalstiskajām organizācijām.

Ilgums

Mācību norīkojuma laiks nedrīkst būt īsāks par 2 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neieskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu mācīties ārzemēs “Erasmus+” ietvaros, jūsu iestādei ir jāpiedalās PIA mobilitātes projektā, kurā ir iesaistījusies vēl kāda cita iestāde vai organizācija.

Pirms sākat mācības, jums, jūsu iestādei un uzņemošajai organizācijai jāparaksta mobilitātes līgums. Šajā līgumā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī ziņas par to, kā oficiāli tiks atzīts jūsu mācību periods.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas segs jūsu ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus ārzemēs, kā arī nodrošinās organizatorisko atbalstu dalībiestādēm.

Lai gan dotācijas finansē ES, to piešķiršanu pārvalda iesaistītās PIA iestādes, kas ir atbildīgas par līdzekļu izmaksu fiziskām personām.

Kā pieteikties

Jūs nevarat stipendiju pieprasīt pats kā privātpersona. Stipendiju lūdz attiecīgā PIA iestāde, kas no savu darbinieku vidus izvēlas kandidātus, kurus interesē mācību norīkojumi ārzemēs.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un caurskatāmi, un tai jātiek pienācīgi dokumentētai.

Plašāka informācija

Sazinieties ar savu PIA iestādi, lai noskaidrotu, vai jums šīs iespējas pieejamas.

“Erasmus+” programmas vadlīnijās ir arī detalizēta informācija par šīm iespējām:

  • to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt noformēt pieteikumu.