Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Profesinis mokymas

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiamas profesinio mokymo srityje dirbančių asmenų profesinis tobulėjimas tam tikrą laiką mokantis užsienyje.

Darbuotojai gali tam tikrą laikotarpį atlikti mokomąją praktiką arba stebėti darbą profesinio mokymo įstaigoje arba kitoje atitinkamoje organizacijoje, esančioje „Erasmus+“ programos šalyje.

Tai gali būti, pavyzdžiui, verslo įmonės, viešosios įstaigos, socialinių partnerių organizacijos, mokslinių tyrimų institutai ir nevyriausybinės organizacijos.

Trukmė

Mokymosi laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte laikinai mokytis užsienyje pagal „Erasmus+“, jūsų įstaiga turi dalyvauti profesinio mokymo judumo projekte su kita įstaiga ar organizacija.

Prieš jūsų mokymosi laikotarpio pradžią jūs, jūsų įstaiga ir priimančioji įstaiga arba organizacija sudarote judumo susitarimą. Šiame dokumente išdėstomi jūsų mokymosi tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip jūsų mokymasis bus pripažintas oficialiai.

Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei suteikti organizacinę paramą dalyvaujančioms įstaigoms.

Nors dotacijas finansuoja ES, jas tvarko susijusios profesinio mokymo įstaigos. Jos yra atsakingos už išmokų individualiems asmenims mokėjimą.

Kaip pateikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi pateikti profesinio mokymo įstaigos, kurios ir atrinks kandidatus laikinai mokytis užsienyje iš savo darbuotojų.

Kandidatų mokytis užsienyje atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo profesinio mokymo įstaigoje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.