Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Scholen

Overzicht

Ook als u bij een kleuterschool, basisschool of middelbare school werkt, biedt Erasmus+ u de kans om te gaan lesgeven aan een school in het buitenland.

U kunt daardoor uw kijk op het onderwijs verrijken, kennis uitwisselen met collega's uit een ander land en nieuwe onderwijsmethoden ontdekken.

Zo'n uitwisseling is mogelijk tussen scholen in Erasmus+-programmalanden.

Duur

De duur van zo'n gastonderwijzer- of -docentschap is minimaal 2 dagen en maximaal 2 maanden (reistijd niet inbegrepen).

Voorwaarden

Om via Erasmus+ in het buitenland les te kunnen geven moet uw school een aanvraag indienen om deel te nemen aan een mobiliteitsproject voor scholen. Dit project moet worden ingepast in een Europees ontwikkelingsplan voor de school en moet inspelen op duidelijk afgebakende ontwikkelingsdoelstellingen. Er moet ook voor worden gezorgd dat uw buitenlandervaring erkend wordt en met anderen binnen uw instelling wordt gedeeld.

Financiële steun

De coördinerende organisatie (uw school of de consortiumcoördinator) kan van de EU subsidie krijgen om uw reis- en verblijfkosten te dekken. Daarnaast biedt de EU organisatorische steun aan de deelnemende instellingen.

Hoe aanvragen?

U kunt zo'n beurs niet zelf aanvragen. De aanvraag moet door de school (of namens de school door de consortiumcoördinator) worden ingediend. De school bepaalt welke medewerkers naar het buitenland mogen om les te geven.

De selectie moet eerlijk en transparant verlopen en goed worden gedocumenteerd.

Lees verder

Informeer bij uw school om te zien of u in aanmerking komt.

Ook de Erasmus+-programmagids kan u hier meer over vertellen.

  • In deel B vindt u informatie over de voorwaarden en regels.

De nationale agentschappen kunnen u eveneens informatie geven of u helpen met uw aanvraag.

eTwinning is een samenwerkingsvorm tussen scholen waarbij de leden van de schoolgemeenschap informatie uitwisselen, onderling samenwerken, samen projecten ontwikkelen en kennis delen in de wetenschap dat zij deel uitmaken van de grootste leergemeenschap in Europa.

De School Education Gateway is een platform waar leraren, scholen, experts en anderen informatie kunnen vinden over nieuwe ontwikkelingen, trends, initiatieven en activiteiten op onderwijsgebied. Zij kunnen er ook problemen aankaarten en meedoen aan discussies met collega's van andere scholen.