Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+-leningen voor een masteropleiding

Financiering voor je toekomst

Een van de grootste obstakels voor je studie in het hoger onderwijs is geld, vooral als je in het buitenland wilt studeren. Voor het opbouwen van een concurrerend cv wordt het steeds belangrijker dat je na je bachelor doorstudeert en een periode in het buitenland woont en werkt.

"Zonder de lening van Erasmus+ zou ik gewoonweg niet verder hebben kunnen studeren. Het had echt een positief effect op mijn leven."

Boris

Een masterstudie in het buitenland is een geweldige ervaring, zowel professioneel en academisch als persoonlijk. Daardoor steek je boven de massa uit, en dat is nodig in deze geglobaliseerde wereld. Maar een goede opleiding zou niet mogen leiden tot een ondraaglijke schuld als je klaar bent.

Als je bent aangenomen voor een masteropleiding in het buitenland en op zoek bent naar een manier om je collegegeld en je dagelijkse kosten te betalen, kan een Erasmus+-lening voor een masteropleiding uitkomst bieden.

Wat is een Erasmus+-lening voor een masteropleiding?

Een Erasmus+-lening voor een masteropleiding is een lening waarvoor de EU garant staat, met gunstige terugbetalingsvoorwaarden. Hiermee wil de EU studenten helpen hun masteropleiding in een Erasmus+-programmaland te financieren, zonder hen met een ondraaglijke schuldenlast op te zadelen.

De regeling is bedoeld om postuniversitaire studenten voldoende middelen ter beschikking te stellen voor hun collegegeld en levensonderhoud, waardoor zij meer tijd en aandacht kunnen besteden aan hun opleiding en minder aan hun banksaldo. Het programma wil zo inclusief mogelijk zijn, en hanteert daarvoor de volgende richtsnoeren:

 • geen onderpand of garantie nodig van de student zelf of zijn ouders
 • gunstigere voorwaarden dan de normale marktvoorwaarden
 • uitstel van afbetaling tot maximaal twee jaar na afstuderen om begunstigden de tijd te geven een baan te zoeken

Je kunt een lening krijgen van maximaal 12 000 euro voor een eenjarige en 18 000 euro voor een tweejarige masteropleiding (of het equivalent in de munt van niet-eurolanden, afhankelijk van de geldende wisselkoers).

Waar kan ik een Erasmus+-lening voor een masteropleiding krijgen?

Momenteel geldt de regeling voor studenten die in een van de volgende programmalanden wonen en die in een ander programmaland willen studeren:

 • Spanje
 • Italië (regio Emilia Romagna)
 • Kroatië
 • Roemenië

Studenten uit andere programmalanden kunnen een lening aanvragen om in Spanje een masteropleiding te gaan volgen. De universiteiten van Luxemburg en van Cyprus bieden leningen voor studenten uit andere programmalanden die naar deze universiteiten komen voor een master.

Let wel: in plaats van een financiële lening bieden deze universiteiten andere diensten (collegegeld, woning enz.) die na het afstuderen kunnen worden terugbetaald. Voor de directe leningen staat de EU garant. Er is dus geen onderpand nodig.

De lijst van de deelnemende intermediairs zal naar verwachting langer worden naarmate meer financiële instellingen en universiteiten gaan deelnemen aan de regeling. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een geleidelijk proces zijn: hou deze pagina in het oog zodat je kunt zien wat er verandert.

"Het verandert je houding absoluut. Het maakt je minder bang om in het buitenland te gaan wonen en werken."

Xavi

Voor wie?

Om een Erasmus+-masterlening te kunnen aanvragen, moet je:

 • in een programmaland wonen
 • een bachelordiploma (of gelijkwaardig niveau) hebben
 • toegelaten zijn voor een volledige masteropleiding in een ander programmaland. De universiteit die het programma aanbiedt, moet het Erasmus+-handvest voor hoger onderwijs hebben aanvaard.

Erasmus+-leningen voor een masteropleiding zijn bedoeld voor studenten die een volledige masterstudie willen volgen in een ander land dan het land waar zij hun bachelor hebben behaald. In sommige gevallen komen ook studenten die slechts een deel van hun masteropleiding in het buitenland volgen in aanmerking voor een Erasmus+-beurs.

Hoe aanvragen?

Je kunt een Erasmus+-lening via de financiële instelling, de universiteiten of online aanvragen met de volgende documenten:

 • het laatste diploma dat je behaalde vóór je beoogde masteropleiding
 • een bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld OF een bewijs van inschrijving en van de kosten van de masteropleiding

Alle leningverstrekkende instellingen zullen verschillende voorwaarden hanteren, maar ze zullen allemaal een rentevoet toepassen die ruim onder de marktrente ligt. De specifieke voorwaarden kun je op de website van de bank of instelling vinden. Dit zijn:

Aanvullende informatie

Het verslag Master Loans Beneficiaries Report 2018 geeft een samenvatting van de feedback van deelnemende studenten in de periode 2015-2018.

Achtergrondinformatie over Erasmus+-leningen voor een masteropleiding van het Europees Investeringsfonds.