Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Što je Erasmus+?

Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

Njegov proračun iznosi oko 26,2 milijarde eura. To je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program (2014. – 2020.).

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Taj program također:

  • podupire europski stup socijalnih prava
  • služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.
  • razvija europsku dimenziju u sportu.

Mogućnosti

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za:

  • visoko obrazovanje
  • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • obrazovanje odraslih
  • mlade
  • i sport.

Detaljne informacije o tim mogućnostima, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+.

Rezultati

Informacije o rezultatima programa Erasmus+ dostupne su u izvješćima i statističkim zbirkama, kao i na platformi projekata programa Erasmus+. To uključuje većinu inicijativa financiranih u okviru programa te odabrane primjere dobre prakse i priče o uspjehu.