Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Täiskasvanuõpe

Ülevaade

Erasmus+ toetab õpetamislähetusi välismaal asuvatesse täiskasvanuõppe organisatsioonidesse.

Kui töötate täiskasvanuõppe valdkonnas, siis saate õpetada või pakkuda koolitust Erasmus+ programmiriigis asuvas organisatsioonis.

Õpetamislähetuses saadud kogemused ja kontaktid aitavad parandada keeleoskust ning suurendada kultuurilisi teadmisi, samuti pakuvad need uusi vaatenurki õpetamismeetoditele ja -tavadele.

Kestus

Õpetamislähetus kestab vähemalt kaks päeva ja mitte rohkem kui kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite Erasmus+ raames välismaal õpetada, peab teie organisatsioon taotlema võimalust osalemiseks õpirände projektis.

Rahaline toetus

ELi toetuse eesmärk on katta teie reisi- ja elamiskulud välismaal ning pakkuda korralduslikku tuge osalevatele organisatsioonidele.

Ehkki toetusi rahastab EL, haldavad neid projektiga seotud täiskasvanuõppe organisatsioonid ning nemad vastutavad ka maksete tegemise eest eraisikutele.

Kuidas taotleda?

Eraisikuna ei saa te toetust taotleda. Taotluse esitab täiskasvanuõppe asutus, kes omakorda valib välismaal toimuva õpetamislähetuse kandidaadid välja oma töötajate hulgast.

Välismaale õpetama lähetatavate töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Uurige oma võimaluste kohta oma täiskasvanuõppe organisatsioonilt.

Üksikasjalikku teavet koolitusvõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun oma koduriigi riikliku büroo poole.