Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade stipendiumid

Taotleja profiil

  • Kandideerida võivad magistriastme üliõpilased kogu maailmast.
  • Teil peab olema esimese astme kõrgharidus või peate tõestama samaväärset õpingute taset, mida tunnustatakse programmi raames kraade andvate riikide õigusaktide ja tavade kohaselt. Võite kandideerida ka siis, kui olete jõudnud oma esimese kraadiõppe viimasesse aastasse ja lõpetate õpingud enne magistriõppe programmi algust.

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on kõrgetasemelised lõimitud magistriastme õppeprogrammid. Programme kavandatakse ja viiakse ellu rahvusvahelise partnerluse kaudu, kuhu kuuluvad maailma eri riikide kõrgharidusasutused.

Programmist „Erasmus+“ rahastatakse üliõpilaste stipendiume nendes programmides osalemiseks. Magistriõppekavade raames pakutakse stipendiume iga-aastaste taotlusvoorude parimatele üliõpilaskandidaatidele kogu maailmast.

ELi stipendiumid katavad üliõpilase programmis osalemise kulud, reisikulud ja elamistoetuse.

Tegevus ja tulemused

  • Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad annavad 60, 90 või 120 ECTSi ainepunkti. Õppeperiood kestab vähemalt 12 kuud ning võib kesta kuni 24 kuud. Enamasti on tegemist 24kuuliste programmidega.
  • Teie õpingud peavad hõlmama vähemalt kaht õppeperioodi kahes riigis (v.a teie elukohariik). Programmid pakuvad erinevaid õppesuundi, mis sellele tingimusele vastavad.
  • Õppeprogrammi eduka läbimise korral antakse üliõpilasele kas ühiskraad (st üks kraadi kinnitav tunnistus, mis on välja antud vähemalt kahe konsortsiumis osaleva kõrgkooli nimel) või mitu kraadi (st vähemalt kaks kraadi kinnitavat tunnistust, mille on välja andnud kaks konsortsiumis osalevat kõrgkooli).

Taotlused ja lisateave

Tutvuge kõigepealt Erasmus Munduse magistriõppekavade veebikataloogiga. Iga programmi veebisait sisaldab kogu vajalikku teavet programmi sisu, sisseastumisnõuete ja ülikoolide kohta, et saaksite otsustada, kas see on teie jaoks õige programm.

Programmi veebisaidil on võimalik läbida ka kõik veebipõhise taotlusmenetluse etapid.

Igal suvel täiendatakse kataloogi uute Erasmus Munduse magistriõppekavadega. Järgmisel akadeemilisel aastal algavateks kursusteks võtab enamik konsortsiumidest taotlusi vastu eelneva aasta oktoobrist jaanuarini.

Tundke oma õigusi välismaal õppides.

Erasmus Munduse ühendus (EMA) on ühise magistriõppe vilistlasühendus. Ühenduse veebisait pakub stipendiumitaotlejatele nõu ja ideid.

Erasmus+ üliõpilas- ja vilistlasühendus (ESAA) on Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste suhtlusfoorum, mille kaudu saab kontakte luua, ennast erialaselt täiendada ning õppida tundma teisi kultuure.

EL toetab ka doktorantide teadusuuringuid välismaal Marie Skłodowska-Curie meetmetega.