Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nätverk och fortbildning

Vad går det ut på?

Erasmus+ stöder kompetensutveckling för ungdomsledare genom fortbildning eller nätverksarbete utomlands.

Det kan vara kurser, studiebesök, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på en organisation.

Hur länge?

Utbytet kan pågå i allt från två dagar till två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Din organisation måste delta i ett utbytesprojekt med en annan institution eller organisation.

Bidrag

EU-bidraget ska gå till resekostnader och andra kostnader i samband med utbytet.

Hur söker jag?

Du kan inte själv söka bidrag. Ansökan måste skickas in av en organisation som i sin tur väljer ut deltagarna.

Mer information

Hör med din ungdomsorganisation om vilka möjligheter som finns.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till de nationella programkontoren. Du kan också kontakta kommissionen genom Europa direkt.