Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koulutus ja verkostoituminen

Yleistä

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ulkomailla suoritettavien koulutus- tai verkostoitumisjaksojen avulla.

Kyseessä voi olla esimerkiksi kurssi, opintomatka tai työnseuranta- tai tarkkailujakso alan organisaatiossa.

Kesto

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuusjakso voi kestää vähintään 2 päivää ja enintään 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Osallistumisehdot

Jotta organisaatio voi lähettää nuorisotyöntekijän Erasmus+ ‑vaihtoon, sen on oltava osallisena nuorten liikkuvuushankkeessa jonkin toisen laitoksen tai organisaation kanssa.

Taloudellinen tuki

EU-tukea voi saada matka- ja osallistumiskustannuksiin sekä toimintaan liittyviin kustannuksiin.

Hakumenettely

Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. Tukihakemuksen tekee organisaatio, ja se valitsee myös hankkeeseen osallistuvat nuorisotyöntekijät.

Lisätietoja

Kysy omalta nuorisotyöorganisaatioltasi lisätietoja tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa on myös lisätietoa:

  • oppaan B-osassa kuvataan tuen myöntämisperusteet, tukikelpoisuusperusteet ja rahoitussäännöt.

Kansalliset toimistot antavat lisätietoa ja auttavat hakemusten tekemisessä. Euroopan komissioon voi ottaa yhteyttä Europe Direct -palvelun kautta.