Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budowanie sieci kontaktów i szkolenie

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i mające na celu budowanie sieci kontaktów.

Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi kursy, wizyty studyjne, praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) lub okresy obserwacji w odpowiednich organizacjach.

Czas trwania

Pobyty zagraniczne osób pracujących z młodzieżą muszą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Aby osoba pracująca z młodzieżą mogła wyjechać za granicę, jej instytucja musi razem z inną instytucją lub organizacją brać udział w projekcie mobilności dotyczącym kształcenia i szkolenia zawodowego

Wsparcie finansowe

UE udziela dotacji na podróż oraz inne koszty związane z pobytem i zajęciami.

Jak złożyć wniosek?

Osoby prywatne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie. To organizacje muszą złożyć wniosek, a następnie wybrać kandydatów do udziału w projekcie.

Więcej informacji

Dowiedz się w swojej organizacji, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Również w Przewodniku po programie Erasmus+ można znaleźć szczegółowe informacje na temat dostępnych możliwości:

  • w części B można znaleźć kryteria przyznania dofinansowania, kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania.

W razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku pomocy udzielają agencje krajowe. Można również skontaktować się z serwisem Europe Direct Komisji Europejskiej.