Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokymasis ir ryšių mezgimas

Apžvalga

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas profesinis su jaunimu dirbančių asmenų tobulinimasis tam tikrą laiką keliant kvalifikaciją arba mezgant ryšius užsienyje.

Tuo tikslu galima dalyvauti mokomuosiuose kursuose, studijų komandiruotėse, darbo stebėjimo programose atitinkamose organizacijose ir kt.

Trukmė

Su jaunimu dirbančių asmenų judumo laikotarpis gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte vykti į užsienį pagal „Erasmus+“ kaip su jaunimu dirbantis asmuo, jūsų organizacija turi dalyvauti jaunimo judumo projekte su kita įstaiga arba organizacija.

Finansinė parama

ES dotacija skirta iš dalies padengti kelionės ir praktinėms bei su veikla susijusioms išlaidoms.

Kaip teikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi pateikti organizacijos, kurios ir atrinks su jaunimu dirbančius asmenis dalyvauti projekte.

Daugiau informacijos

Ar galite pasinaudoti šia galimybe, teiraukitės savo jaunimo organizacijoje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų. Taip pat galite per tarnybą „Europe Direct“ kreiptis į Europos Komisiją.