Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tīklu veidošana un apmācība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, pateicoties mācību un kontaktu veidošanas periodiem ārzemēs.

Šādi periodi ārzemēs var ietvert kursus, mācību apmeklējumus, ēnošanu vai novērošanas praksi profesionālā vidē u.c.

Ilgums

Jaunatnes darbinieku mobilitātes perioda ilgumam ir jābūt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu doties uz ārzemēm kā speciālists darbā ar jaunatni “Erasmus+” ietvaros, jūsu iestādei ir jāpiedalās jaunatnes mobilitātes projektā kopā ar kādu citu iestādi vai organizāciju.

Finansiālais atbalsts

ES finansiālais atbalsts aptver ceļa izdevumus, kā arī praktiskās un ar attiecīgo darbību saistītās izmaksas.

Kā pieteikties

Jūs nevarat stipendiju pieprasīt kā privātpersona. Pieteikumus iesniedz organizācijas, kuras pēc tam atlasa jaunatnes darba speciālistus, kas piedalīsies projektā.

Plašāka informācija

Apvaicājieties savā organizācijā, vai jums ir šādas iespējas.

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās arī ir detalizēta informācija par šīm iespējām:

  • to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt pieteikties. Ar “EuropeDirect” starpniecību varat arī sazināties ar Eiropas Komisiju.