Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Võrgustike loomine ja koolitus

Ülevaade

Erasmus+ toetab noorsootöötajate kutsealast arengut, võimaldades neil osaleda koolitustel ja võrgustikes välismaal.

Noorsootöötajad saavad käia välismaal koolitustel ja õppekülastustel või olla töövarjuks või vaatlejaks oma tööga seotud organisatsioonides.

Kestus

Noorsootöötajate liikuvuse kestvuseks võib olla 2 päeva kuni 2 kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite noorsootöötajana minna Erasmus+ toetusega välismaale, peab teie organisatsioon olema osaline noorte liikuvusprojektis koos mõne teise asutuse või organisatsiooniga.

Rahaline toetus

ELi toetus hõlmab reisi- ning praktilisi ja tegevuskulusid.

Kuidas taotleda?

Eraisikuna ei saa te toetust taotleda. Taotluse peab esitama organisatsioon, kes omakorda kaasab noorsootöötajaid projekti.

Lisateave

Uurige oma võimaluste kohta sellelt noorteorganisatsioonilt, kus te töötate.

Üksikasjalikku teavet asjaomaste võimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Riiklikud bürood saavad teid aidata päringute ja taotlustega. Samuti võite võtta ühendust Euroopa Komisjoniga talituse EuropeDirect vahendusel.