Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Networking a odborná příprava

Přehled

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí.

V rámci těchto pobytů se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývají její problematikou atd.

Doba trvání

Mobilita pracovníků s mládeží musí minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Chcete-li jako pracovník s mládeží vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, vaše organizace musí být součástí projektu mobility mládeže s jinou institucí nebo organizací.

Finanční podpora

Z grantu EU se hradí cesta, praktické výdaje a náklady související s pracovními aktivitami.

Jak zažádat o grant

O grant si nemůžete zažádat přímo sami. To musí učinit organizace, jež rovněž rozhodují o tom, kteří pracovníci s mládeží se do projektu zapojí.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda je tato možnost dostupná i pro vás, obraťte se na svou mládežnickou organizaci.

Podrobné informace o uvedených příležitostech v zahraničí podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak zažádat o grant. Prostřednictvím služby EuropeDirect můžete kontaktovat i Evropskou komisi.