Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU

DiscoverEU ger dig som är 18 år möjlighet att resa runt och upptäcka Europa. Du kommer för det mesta att resa med tåg (det finns undantag så att de som bor på öar eller i avlägsna områden också kan delta), så du kan sitta och se Europas många vackra städer och landskap susa förbi.

Insats för inkludering

Ungdomar som vill delta i DiscoverEU men har begränsade möjligheter kan få extra stöd så att de också kan ansöka om ett resekort och upptäcka Europa.

Med den här insatsen vill vi nå ut till dem som troligen inte skulle söka på eget initiativ.

Läs mer om vilka villkor som gäller och hur man söker

Informationsträffar och samordningsmöten

Sedan 2022 anordnar de nationella programkontoren för Erasmus+ aktiviteter som ska stärka DiscoverEU:s lärandeaspekt.

Deltagarna kan bland annat få informationspaket eller vara med på möten innan de reser och träffa andra deltagare i Europa. Programkontoren håller också samordningsmöten med skolor, ungdomsgrupper, kommuner eller andra grupper som hjälper till att informera ungdomarna.