Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Algatus „DiscoverEU“

DiscoverEU võimaldab 18aastastel kodanikel õppimise käigus Euroopat avastada. Peamiselt rongiga reisides (mõned erandid on kehtestatud nende noorte jaoks, kes elavad saartel või kaugetes piirkondades) saad avastada Euroopa imelisi maastikke ja paljusid linnu.

Kaasamismeede

Algatuse „DiscoverEU“ raames on kättesaadavad konkreetsed rahalised vahendid nende noorte jaoks, kellel on vähem võimalusi Euroopat avastada. Nad võivad saada lisatoetust, et taotlemine ja reisimine ei oleks nende jaoks takistatud.

Selle meetme eesmärk on kaasata need, kes tavaliselt omal algatusel taotlust ei esita.

Tutvuge projekti üksikasjalike hindamiskriteeriumidega ja taotlemisprotsessiga

DiscoverEU õppetsükkel

Alates 2022. aastast korraldavad Erasmus+ riiklikud bürood, kellega EL teeb programmi „Erasmus+“ populariseerimiseks koostööd, selliseid tegevusi, mis edendavad DiscoverEU hariduslikku külge.

Need tegevused hõlmavad teele asumise eelsete teabepakettide ja/või kohtumiste ettevalmistamist, osalejate kohtumisi kõikjal Euroopas ning koordineerimist selliste teavet edastavate organisatsioonidega nagu koolid, noorterühmad või kohalikud omavalitsused.