Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU

Dzięki programowi DiscoverEU 18-latkowie mogą odkrywać Europę, wiele się przy tym ucząc. Podróż po Europie, głównie koleją (z wyjątkiem niektórych fragmentów tras, które mieszkańcy wysp lub odległych regionów UE mogą pokonać innymi środkami transportu), to doskonała okazja, by podziwiać piękne krajobrazy i odwiedzić wiele europejskich miast i miasteczek.

DiscoverEU szansą dla każdego

W ramach osobnego działania DiscoverEU na rzecz włączenia dostępne są specjalne fundusze przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla osób, które mają mniejsze możliwości podróżowania po Europie. Ma im ono pomóc w pokonaniu przeszkód utrudniających udział w konkursie i organizację podróży.

Celem działania jest dotarcie do osób, które w innym wypadku nie zgłosiłyby się z własnej inicjatywy.

Zobacz, jak wyglądają kryteria oceny projektu i procedura zgłoszeniowa

Cykl edukacyjny DiscoverEU

Od 2022 r. agencje narodowe Erasmus+, we współpracy z którymi UE przybliża program Erasmus+ uczestnikom, organizują działania promujące edukacyjny aspekt DiscoverEU.

Obejmują one opracowanie materiałów informacyjnych oraz organizowanie spotkań przygotowujących do podróży, spotkań dla uczestników z całej Europy oraz sesji koordynacyjnych z udziałem organizacji opiniotwórczych takich jak szkoły, grupy młodzieżowe i gminy.