Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„DiscoverEU“

Iniciatyva „DiscoverEU“ aštuoniolikmečiams europiečiams suteikia galimybę per mokymosi patirtį pažinti Europą. Daugiausia keliaudami traukiniu (salų ar atokių regionų gyventojams esama išimčių) išvysite kvapą gniaužiantį Europos kraštovaizdį ir susipažinsite su jos miestų bei miestelių įvairove.

Įtraukties veiksmai

Pagal iniciatyvą „DiscoverEU“ numatytas specialus finansavimas, skirtas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams pažinti Europą. Jie gali gauti papildomą paramą, kad įveiktų kliūtis, trukdančias teikti paraiškas ir keliauti.

Šiuo veiksmu siekiama užmegzti ryšius ir įtraukti tuos, kurie paprastai neteiktų paraiškų savo iniciatyva.

Susipažinkite su išsamiais projekto vertinimo kriterijais ir paraiškų teikimo procesu

„DiscoverEU“ mokymosi ciklas

Nuo 2022 m. programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, su kuriomis ES bendradarbiauja siekdama priartinti programą „Erasmus+“ prie dalyvių, organizuoja veiklą, kuria stiprinamas programos „DiscoverEU“ šviečiamasis aspektas.

Be kita ko, tai informacijos rinkinių ir (arba) susitikimų prieš išvykimą rengimas, susitikimai dalyviams visoje Europoje ir koordinavimo susitikimai su informaciją skleidžiančiais subjektais, pavyzdžiui, mokyklomis, jaunimo grupėmis ar vietos savivaldybėmis.