Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU

Iniciatíva DiscoverEU ponúka 18-ročným príležitosť cestovať po Európe a spoznávať jej obyvateľov, históriu a kultúru. Cestovať budeš najmä vlakom (existujú výnimky pre tých, ktorí žijú na ostrovoch alebo v odľahlých oblastiach), a objavovať tak úchvatnú prírodu a rozmanitú krásu miest a obcí Európy.

DiscoverEU ponúka šancu všetkým

V rámci iniciatívy DiscoverEU sú k dispozícii osobitné finančné prostriedky pre tých mladých ľudí, ktorí nemajú toľko možností na objavovanie Európy. Môžu získať dodatočnú podporu na prekonanie prekážok pri podávaní žiadostí a cestovaní.

Cieľom tohto opatrenia je osloviť a zapojiť aj tých, ktorí by sa za normálnych okolností z vlastnej iniciatívy neprihlásili.

Prečítajte si postup podávania žiadostí a podrobné kritériá na ich posudzovanie

Vzdelávací cyklus DiscoverEU

Národné agentúry programu Erasmus+, s ktorými EÚ spolupracuje na sprístupňovaní programu Erasmus+ pre účastníkov, organizujú od roku 2022 činnosti, ktoré posilňujú vzdelávací aspekt iniciatívy DiscoverEU.

Patrí medzi ne príprava informačných balíkov a/alebo stretnutí pred odchodom, stretnutia pre účastníkov z celej Európy a koordinačné stretnutia s multiplikačnými organizáciami, ako sú školy, mládežnícke skupiny či miestne samosprávy.