Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU

Inicijativa DiscoverEU 18-godišnjacima pruža priliku da putujući Europom steknu vrijedna iskustva. Putujući vlakom otkrivat ćeš prekrasne krajolike Europe i raznolikost njezinih gradova. Sudionici s otoka ili iz udaljenih područja iznimno mogu putovati i drugim prijevoznim sredstvima.

Zadnji krug

Ovaj krug prijava je završen. Rezultati proljetnog kruga bit će objavljeni u svibnju 2023., a kandidati će o tome biti obaviješteni.

Aktivnost uključivanja

Za mlade s manje mogućnosti u okviru inicijative DiscoverEU sada su dostupna posebna sredstva za putovanje Europom. To znači da će dobiti dodatnu potporu da se mogu prijaviti i putovati.

Svrha je te aktivnosti doprijeti do onih koji se inače ne bi samoinicijativno prijavili te ih uključiti.

Više o kriterijima koje treba ispuniti i postupku prijave

Edukativni ciklus DiscoverEU

Od 2022. nacionalne agencije za program Erasmus+, s kojima EU surađuje da se taj program približi sudionicima, organiziraju aktivnosti za jačanje edukativnog aspekta inicijative DiscoverEU.

Među njima su priprema informativnih paketa i/ili sastanci prije polaska, susreti sudionika svuda u Europi i koordinacijske sjednice s multiplikatorima, kao što su škole, skupine mladih ili lokalne općine.