Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU

Díky soutěži DiscoverEU mohou 18letí objevovat Evropu a získávat zkušenosti během dalších aktivit. Cesta probíhá převážně po železnici (kromě určitých výjimek umožňujících účast těch, kteří žijí na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Budete mít možnost obdivovat nejrůznější typy krajiny, které náš světadíl ukrývá, i nádherná evropská města.

Akce pro začlenění

Zvláštní finanční prostředky jsou k dispozici v rámci akce DiscoverEU pro ty mladé lidi, kteří mají omezené příležitosti poznávat Evropu. Mohou získat dodatečnou podporu, aby překonali překážky, které jim brání podat přihlášku a vydat se na cesty.

Cílem tohoto opatření je oslovit ty, kteří by obvykle ze své vlastní iniciativy nepodali přihlášku.

Přečtěte si podrobná kritéria hodnocení projektu a podávání přihlášek

Vzdělávací cyklus DiscoverEU

Od roku 2022 národní agentury programu Erasmus+, s nimiž EU spolupracuje na přiblížení programu Erasmus+ účastníkům, organizují aktivity, které posilují vzdělávací aspekt iniciativy DiscoverEU.

Patří mezi ně příprava informačních balíčků a/nebo setkání před odjezdem, setkání pro účastníky z celé Evropy a koordinační setkání s organizacemi, které zvyšují dopad iniciativy, jako jsou školy, mládežnické skupiny nebo místní obce.