Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet tīkli skolām un PIA sniedzējiem

Kas var pieteikties

Skolas un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzēji visās programmas “Erasmus+” valstīs.

Tīklā jābūt vismaz piecām organizācijām no vismaz trim dažādām programmas “Erasmus+” valstīm.

Privātpersonu pieteikumi netiks pieņemti.

Ilgums: 3 gadi

Maksimālais dotācijas apjoms vienam tīklam: 300 000 eiro (kas nepārsniedz 80 % no kopējām izmaksām).

Kas uzskatāms par Jean Monnet tīklu skolām un PIA sniedzējiem

Labas prakses apmaiņa un kopīga mācīšana starp dažādu valstu skolām un profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem ar mērķi veicināt vienotu izpratni par mācību metodēm Eiropas Savienības jautājumos.

Šīs Žana Monē vārdā nosauktās darbības ir izveidotas, lai atbalstītu pasākumus, kurus nav iespējams īstenot valsts līmenī, kā arī pasākumus ar starptautisku dimensiju.

Kas tiek sagaidīts no Jean Monnet tīkla

Skolas un/vai PIA sniedzēji paši noteiks tematus, ar kuriem vēlas strādāt. Starp tiem var būt, piemēram:

  • jauna vai inovatīva pieeja dažādu ar ES saistītu jautājumu pasniegšanai, tai skaitā jaunu metožu piedāvāšana un mācību rīku izstrāde,
  • labas prakses un pieredzes apmaiņa par ES jautājumu pasniegšanu, tai skaitā ieteikumi konkrētu problēmu risināšanā.

Mācībspēki var rīkot vairāku dienu mobilitāti, lai kopā ar partneriem organizētu un īstenotu ar kopīgu mācīšanu saistītus pasākumus.

Pieteikšanās termiņi un pieteikuma veidlapas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Pieteikšanās process soli pa solim

Related funding calls