Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ftehimiet Interistituzzjonali

Jistgħu jiġu ffirmati ftehimiet interistituzzjonali bejn żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) jew aktar. Bl-iffirmar ta’ ftehim interistituzzjonali, l-istituzzjonijiet involuti jaqblu li jikkooperaw dwar l-iskambju ta’ studenti u/jew staff fil-qafas tal-Erasmus+.

Huma jimpenjaw ruħhom reċiprokament li jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja f’kull aspett tal-organizzazzjoni u l-management tal-mobbiltà u jaqblu dwar sensiela ta’ miri kwantitattivi ta’ mobbiltà, kundizzjonijiet ta’ kooperazzjoni u miżuri kwalitattivi biex jiżguraw mobbiltà ta’ kwalità għolja u ta' impatt.

L-HEIs iridu jiffirmaw ftehim interistituzzjonali qabel ma jseħħu kwalunkwe mobbiltajiet.

Quick explainer for the terms below

Rekwiżiti

Għall-mobbiltà intra-Ewropea

Dan ifisser mobbiltà bejn l-HEIs fl-Istati Membri tal-UE jew f’pajjiżi terzi assoċjati mal-programm Erasmus+.

Iż-żewġ istituzzjonijiet jew l-istituzzjonijiet kollha għandhom ikunu detenturi tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja.

Mobbiltà internazzjonali (fid-dinja kollha)

Dan ifisser mobbiltà bejn l-HEIs fl-Istati Membri tal-UE jew f’pajjiżi terzi assoċjati mal-programm Erasmus+, u f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus+.

  • L-HEIs fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-programm Erasmus+ irid ikollhom il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja
  • L-HEIs f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus+ iridu jaqblu mal-prinċipji stabbiliti fil-Karta permezz tal-ftehim interistituzzjonali

Diġitalizzazzjoni tal-ftehimiet

Bħala parti mill-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti u l-isforzi biex jiġu promossi prattiki aktar sempliċi u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent fl-Erasmus+, il-ftehimiet interistituzzjonali (IIAs) qed jimxu mill-format stampat għall-format diġitali. L-IIAs diġitali qed jiġu introdotti progressivament, li jibdew mill-IIAs għal mobbiltajiet intra-Ewropej bilaterali. Gwida komprensiva għall-utenti għall-ftehimiet interistituzzjonali diġitali tal-Erasmus+ tinsab hawnhekk.

F’każijiet fejn il-ġestjoni diġitali tal-IIAs għadha mhijiex possibbli, hawn taħt jingħataw mudelli li jistgħu jiġu editjati.

Għajnuna fil-ftehimiet

L-istudenti li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar il-ftehimiet interistituzzjonali ffirmati mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja tagħhom għandhom jikkuntattjaw l-uffiċċju internazzjonali tal-istituzzjoni tal-oriġini tagħhom, jew servizzi rilevanti oħra.

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja b’mistoqsijiet dwar proċeduri relatati ma’ ftehimiet interistituzzjonali għandhom jikkuntattjaw lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Erasmus+ responsabbli f’pajjiżhom.

Templates