Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Zajam za diplomski studij Erasmus+

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ prihvatljivi financijski posrednici (primjerice, banke ili agencije za izdavanje studentskih zajmova) studentima mogu ponuditi zajmove uz jamstvo EU-a za pohađanje diplomskih studija u inozemstvu.

Europski investicijski fond (EIF) upravlja tom ponudom te ju provodi u ime Europske komisije kroz instrument kreditnog jamstva za diplomski studij u okviru programa Erasmus+.

Kako funkcionira?

Prihvatljivi financijski posrednici moraju se prijaviti u EIF putem poziva za iskazivanje interesa (otvoren do rujna 2020. ili dok se ne potroše dostupna sredstva).

Prihvatljive su organizacije javni ili privatni financijski posrednici koji su ovlašteni za izdavanje zajmova fizičkim osobama u skladu s relevantnim zakonodavstvom i propisima.

Moraju imati i poslovni nastan u jednoj od država obuhvaćenih Programom, uključujući države članice Europske unije i:

  • Island
  • Sjevernu Makedoniju
  • Tursku
  • Lihtenštajn
  • Norvešku
  • Ujedinjena Kraljevina

U okviru programa Erasmus+ EIF pruža jamstvo financijskim posrednicima za portfelj studentskih zajmova, što im omogućuje izdavanje većeg broja zajmova većem broju studenata uz manji rizik te manje kamatne stope za studente.

Što još treba znati?

Zajmovi u okviru programa Erasmus+ Master ne mogu premašiti 12 000 eura (ili protuvrijednost u lokalnoj valuti) za jednogodišnji diplomski studij odnosno 18 000 eura za višegodišnji studij.

Zajmovi su osmišljeni kako bi se studentima omogućio pristup financiranju te se stoga primjenjuju određeni uvjeti i odredbe, primjerice ne traži se kolateral (jer je EU jamac) ili se nudi mogućnost odgode plaćanja do isteka razdoblja studiranja (minimalno jedna godina, najviše dvije godine).

Studenti primljeni u redovni diplomski program moraju studirati u državi koja nije država u kojoj su stekli kvalifikaciju temeljem koje su primljeni na diplomski studij i nije njihova država boravišta.

Ustanova koja prihvaća diplomskog studenta mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.

Kako se prijaviti?

Zahtjev se podnosi EIF-u, a to uključuje potrebne dokumente za prijavu navedene na web-mjestu instrumenta za jamstvo.

Zahtjeve za dodjelu zajmova treba predati EIF-u do 30. 9. 2020. EIF.

Saznajte više

Dodane informacije o zajmovima za diplomske studije u okviru programa Erasmus+ Master dostupne su na web-mjestu EIF-a.