Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ -maisteritutkintolainat

Mitä ovat Erasmus+ -opintolainat?

Erasmus+ -ohjelmassa tietynlaiset rahoituslaitokset (esim. pankit ja opintolainatoimistot) voivat myöntää EU:n takaaman lainan opiskelijalle, joka suorittaa maisteritutkinnon ulkomailla.

Tämän rahoitusmahdollisuuden hallinnosta ja täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komission puolesta Euroopan investointirahasto (EIR) Erasmus+ -maisteritutkintolainojen takausjärjestelmän avulla.

Perusperiaatteet

Rahoituslaitosten on täytettävä tietyt ehdot ja haettava osallistumisoikeutta vastaamalla Euroopan investointirahaston kiinnostuksenilmaisupyyntöön (hakuaika päättyy syyskuussa 2020 tai käytettävissä olevien varojen loppuessa).

Hakemuksen voi tehdä julkinen tai yksityinen rahoitusorganisaatio, joka on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti valtuutettu antamaan lainoja yksityishenkilöille.

Rahoituslaitoksen on sijaittava ohjelmamaassa, joihin kuuluvat EU-maiden lisäksi

  • Islanti
  • Pohjois-Makedonian tasavalta
  • Turkki
  • Liechtenstein
  • Norja
  • Yhdistynyt kuningaskunta

Erasmus+ -ohjelman avulla Euroopan investointirahasto huolehtii opintolainojen vakuuksista, jolloin rahoituslaitokset voivat myöntää pienemmällä riskillä enemmän lainoja opiskelijoille ja opiskelijat hyötyvät matalammasta korkotasosta.

Ehdot

Erasmus+ -maisteritutkintolainat voivat olla enintään 12 000 euroa (tai vastaava määrä paikallisena valuuttana) lukuvuodessa tai yli vuoden kestävillä kursseilla 18 000 euroa (tai vastaava määrä).

Lainoilla pyritään helpottamaan opiskelijoiden rahoituksensaantia, ja niihin sovelletaan tiettyjä ehtoja, kuten vapautus vakuuksista (koska EU takaa lainan takaisinmaksun) ja mahdollisuus siirtää maksamista opiskelujakson loppuun (1–2 vuotta).

Maisteriohjelmaan hyväksytyn opiskelijan on opiskeltava toisessa maassa kuin siinä, jossa hän on suorittanut maisteriopintoihin oikeuttavan tutkinnon tai jossa hän oleskelee.

Korkeakoululla, joka isännöi maisteriopiskelijaa, täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Hakumenettely

Hakemukset on toimitettava Euroopan investointirahastolle, ja niihin on liitettävä opintolainojen takausjärjestelmän sivustolla ilmoitetut asiakirjat.

Lainahakemukset on toimitettava Euroopan investointirahastolle ennen 30.9.2020.

Lisätietoja

Lisätietoja Erasmus+ -ohjelman maisteriopintolainoista on Euroopan investointirahaston sivustolla.