Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien apurahat

Hakuvaatimukset

Ohjelmaan voivat hakea maisteritason opiskelijat kaikkialta maailmasta. Hakija on suorittanut kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) tai hänellä on meneillään tutkinnon viimeinen vuosi ja hän valmistuu ennen maisteriohjelman alkamista.

Ohjelmaan voi hakea myös, jos hakijalla on kandidaatin tutkintoa vastaava koulutustaso. Koulutuksen on oltava virallisesti tunnustettu tutkintotodistuksen myöntäneessä maassa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat (EMJM) ovat korkean tason integroituja maisteriohjelmia. Ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat korkeakoulujen kansainväliset kumppanuudet. Kumppanuuksiin kuuluu vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden tulee olla EU-maasta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta (aiemmin ohjelmamaat).

Tukemalla yhteisesti tunnustettuja maisteritutkintoja EU pyrkii edistämään osallistuvien oppilaitosten huippuosaamista ja kansainvälistymistä. Näihin arvostettuihin ohjelmiin voi hakea myös apurahoja, joita maisteriohjelmat tarjoavat parhaille hakijoille kaikkialla maailmassa.

Apuraha kattaa opiskelijan osallistumiskustannukset ohjelmaan sekä matka- ja oleskelukustannuksia.

Toiminnot ja tulokset

Ohjelma kattaa opiskelun, tutkimuksen, harjoittelutoiminnot sekä opinnäytetyön tekemisen ja esittämisen maisteriohjelman vaatimusten mukaisesti. Opintoihin täytyy sisältyä vähintään kaksi opiskelujaksoa kahdessa maassa, joista kumpikaan ei ole osallistujan asuinmaa. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat tarjoavat erilaisia opintolinjoja, jotka täyttävät tämän edellytyksen.

Maisteriohjelman kesto: 1–2 lukuvuotta (60, 90 tai 120 ECTS-opintopistettä)

Suoritettu tutkinto: joko yhteistutkinto (yksi tutkintotodistus vähintään kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta) tai usean tutkinnon yhdistelmä (vähintään kaksi tutkintotodistusta kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta).

Hakemukset ja lisätiedot

Tutustu ensin Erasmus Mundus -maisteriohjelmien verkkokatalogiin. Katalogista löytyy yksityiskohtaista tietoa näistä EU:n rahoittamista ohjelmista ja linkkejä maisteriohjelmien verkkosivustoille. Verkkosivuilta löydät kaiken tiedon, jonka perusteella voit päättää, onko ohjelma sinulle oikea: opinto-ohjelman kuvauksen, luettelon ohjelmaan osallistuvista yliopistoista ja hakuvaatimukset.

Ohjelman verkkosivustolla selostetaan myös hakumenettelyn kaikki vaiheet. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan asianomaiseen yliopistoon, jos tarvitset lisätietoa.

Luetteloon lisätään vuosittain uudet valitut Erasmus Mundus -maisteriohjelmat. Useimmille konsortioille on jätettävä hakemus loka- ja tammikuun välisenä aikana seuraavana lukuvuonna alkavia kursseja varten.

Hyödyllistä tietoa

Tutustu ennen lähtöäsi ulkomailla opiskelevan oikeuksiin.

Erasmus Mundus Association (EMA) on yhteisten maisterintutkintojen alumniyhdistys. Sen verkkosivustolta löytyy hakijoille neuvoja ja inspiraatiota.

Erasmus+ Student and Alumni Alliance -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.

Väitöskirjatutkijat voivat myös saada EU-tukea ulkomailla suoritettaviin tutkimusjaksoihin Marie Skłodowska-Curie -toimien puitteissa.