Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Foranstaltninger, der støttes, og ansøgningsprocedure

Støtten forvaltes enten af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) eller af nationale de nationale agenturer.

I nedenstående projektliste kan du se, hvilke foranstaltninger under programmet der forvaltes af hvilket organ.

Sådan ansøger du

Afhængigt af indkaldelsen af forslag kan du se, hvordan du ansøger,

Har du ikke nogen EU Login-konto? Så kan du anmode om en konto her.

Projektliste

KA1 — Enkeltpersoners læringsmobilitet

Type foranstaltning Forvaltningsorgan
Mobilitetsprojekter for skoleelever og ‑personale Nationale agenturer
Mobilitetsprojekter for lærende og personale på erhvervsuddannelser Nationale agenturer
Mobilitetsprojekter for studerende og personale på videregående uddannelser Nationale agenturer
Mobilitetsprojekter for lærende og personale på voksenuddannelser Nationale agenturer
Mobilitetsprojekter på ungdomsområdet Nationale agenturer
Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse Nationale agenturer

KA2 — Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Type foranstaltning Forvaltningsorgan
Samarbejdspartnerskaber inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse samt på ungdomsområdet (undtagen dem, der er indgivet af europæiske ngo'er) Nationale agenturer
Mindre partnerskaber inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse samt på ungdomsområdet Nationale agenturer
Samarbejdspartnerskaber inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse samt på ungdomsområdet, der er indgivet af europæiske ngo'er Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Samarbejdspartnerskaber og mindre partnerskaber på idrætsområdet Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Erhvervsekspertisecentre Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Erasmus+-lærerakademier Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Erasmus Mundus-aktion Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Innovationsalliancer Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Almennyttige europæiske idrætsarrangementer Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

KA3 — Støtte til politiske reformer

Type foranstaltning Forvaltningsorgan
Europas ungdom sammen Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Jean Monnet

Type foranstaltning Forvaltningsorgan
Jean Monnet inden for videregående uddannelse: moduler, professorater eller ekspertisecentre Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur
Jean Monnet inden for andre uddannelsesområder: lærerkurser og lærernetværk Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur