Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Interinstitucionální dohody

Interinstitucionální dohody lze podepsat mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi. Podpisem interinstitucionální dohody se zúčastněné instituce zavazují ke spolupráci na výměně studentů nebo pracovníků v rámci programu Erasmus+.

Instituce se vzájemně zavazují k tomu, že budou dodržovat požadavky na kvalitu zakotvené v listině programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ve všech aspektech týkajících se organizace a řízení programu mobility. Zároveň se dohodnou na souboru kvantitativních cílů ohledně mobility, podmínek spolupráce a kvalitativních kritérií, jimiž bude zajištěna vysoká kvalita a dopad mobility.

Vysokoškolské instituce musí interinstitucionální dohodu podepsat před zahájením mobility.

Quick explainer for the terms below

Požadavky

Pro vnitroevropskou mobilitu

Jde o mobilitu mezi vysokoškolskými institucemi v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu Erasmus+.

Obě nebo všechny instituce musí být držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Mezinárodní mobilita (celosvětová)

Jde o mobilitu mezi vysokoškolskými institucemi v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu Erasmus+ a ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  • Vysokoškolské instituce v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu Erasmus+ musí být držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.
  • Vysokoškolské instituce ve třetích zemích nepřidružených k programu Erasmus+ musí prostřednictvím interinstitucionální dohody odsouhlasit zásady stanovené v listině.

Digitalizace dohod

V rámci iniciativy Evropská studentská karta a úsilí o podporu toho, aby se v programu Erasmus+ používaly jednodušší postupy, šetrné k životnímu prostředí, se interinstitucionální dohody přesouvají z tištěného na digitální formát. Digitální interinstitucionální dohody se zavádějí postupně, počínaje interinstitucionálními dohodami pro dvoustranné mobility v rámci Evropy. Komplexní uživatelskou příručku k digitálním interinstitucionálním dohodám Erasmus+ uvádíme zde.

Pro případy, kdy digitální správa interinstitucionálních dohod zatím není možná, jsou k dispozici níže editovatelné šablony.

Pomoc ohledně dohod

Studenti, kteří se chtějí dozvědět více o interinstitucionálních dohodách, které podepsaly jejich vysokoškolské instituce, by se měli obrátit na zahraniční oddělení své domovské instituce nebo jiné příslušné služby.

Vysokoškolské instituce s dotazy ohledně postupů souvisejících s interinstitucionálními dohodami by se měly obracet na příslušnou národní agenturu programu Erasmus+ ve své zemi.

Templates