Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stages

Erasmus+ helpt je om waardevolle ervaring op te doen door je de kans te geven in het buitenland stage te lopen.

Je kunt zo je kennis van andere culturen en talen verruimen. Na je studie maak je dan meer kans om een baan te vinden.

Bovendien geeft werken bij een bedrijf of organisatie je een heel andere kijk op je studie dan seminars en workshops.

Zowel studenten als pas afgestudeerden kunnen voor zo'n stage in aanmerking komen. Je kunt stage lopen bij ongeacht welke organisatie die relevant is voor je studie.

 

Mogelijkheden

Studenten en pas afgestudeerden van het hoger onderwijs

Erasmus+ geeft studenten die zijn ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs in programmalanden de kans om in het buitenland stage te lopen. Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.

Meer informatie

Studenten in het beroepsonderwijs en leerlingwezen en pas gediplomeerden

Erasmus+ ondersteunt buitenlandse stages voor studenten in het beroepsonderwijs. Ook wie als leerling in een bedrijf werkt of net is afgestudeerd, kan hiervan gebruik maken.

Meer informatie