Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Atbildes uz jautājumiem

<p>Turpmāk tekstā ir sniegtas atbildes uz dažiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par programmu “Erasmus +”. Jautājumu saraksts nav izsmeļošs, tāpēc, lūdzu, ieskatieties <a href="[node:1467:url]">programmu sadaļā</a> vai sazinieties ar mums, izmantojot <a href="[node:1474:url]">kontaktus</a>, ja atbildi uz savu jautājumu neatradāt.</p>

<p>Pārlūkojiet atbildētos jautājumus, iespējams, ka atbilde jau ir sniegta.</p>

<p>Vēlaties uzzināt, kā <strong>koronavīruss</strong> ietekmējis programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātes? <a href="[node:3719:url]">Skatiet lapu par koronavīrusa ietekmi</a>.</p>

Kā aprēķināt ceļojuma attālumu, pēc kura nosaka ceļa izdevumu dotāciju privātpersonām?

Izmantojiet attāluma kalkulatoru. Visi attālumi tiks parādīti kā taisna līnija.

Kur meklēt “Erasmus +” pieteikuma veidlapas?

Pieteikšanās process “Erasmus +” programmai atšķiras atkarībā no tā, vai esat privātpersona vai organizācija, kā arī atkarībā no tā, vai finansējumu pārvalda valsts aģentūras vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Plašāka informācija par pieteikšanās procedūru, tostarp veidnes un pieteikuma veidlapu paraugi pieejami sadaļā “Kā pieteikties”.

HKā pieteikties personāla apmācības programmām?

Informācija par personāla apmācības iespējām pieejama personāla apmācību sadaļā.

Vai drīkstu piedalīties programmā, ja neesmu ES pilsonis?

Privātpersonas no trešām valstīm var piedalīties lielākajā daļā programmu, ja vien attiecīgā valsts ir programmas valsts. Pilsoņiem no partnervalstīm ir pieejamas arī dažas citas programmas, piemēram, “Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas, u.c. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās.

Kur uzzināt, vai manis pārstāvētā organizācija ir tiesīga saņemt “Erasmus +” finansējumu?

Katrai programmai var būt atšķirīgi atbilstības kritēriji, tāpēc ieteicams izpētīt programmu lapu un programmas vadlīnijas.

Kur meklēt informāciju par Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu un ar to saistītos dokumentus?

Informācija par Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu ir pieejama Izglītības un apmācības tīmekļa vietnē.

Kā saņemt “Erasmus +” stipendiju maģistrantūras studijām?

Informācija par pēcdiploma studiju stipendijām ir pieejama “Erasmus Mundus” kopīgo maģistrantūras programmu lapā.

Vēlos pieteikties “Erasmus +” programmai, taču manā valstī nav valsts aģentūras, kas par to atbild. Kā man rīkoties?

Valsts aģentūras ir tikai programmas valstīs; citās valstīs, iespējams, ir valstu “Erasmus +” biroji. Tomēr, ja to nav un jūs esat privātpersona, iesakām vērsties pie savas izglītības, apmācības vai sporta iestādes vai organizācijas. Ja pārstāvat organizāciju, sazinieties ar Eiropas Komisiju, izmantojot EuropeDirect.

Kur meklēt “Erasmus +” finanšu pamatnostādnes?

Informācija, kas attiecas uz finansējumu un finanšu noteikumiem, pieejama “Erasmus +” programmas vadlīnijās.

Vai Āfrikas valstis, Āfrikas valdības aģentūras vai iestādes ir tiesīgas pretendēt uz “Erasmus +” finansējumu?

OProgrammā var piedalīties organizācijas no lielākās daļas pasaules valstu, tostarp no vairākuma Āfrikas valstu. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās vai programmas vadlīnijās.

Kur meklēt informāciju par projektiem, kurus finansē programma “Erasmus +”?

Visi programmas “Erasmus +” finansētie projekti ir pieejami “Erasmus +” rezultātu platformā.

Vai uz aizdevumu “Erasmus” maģistrantūras studijām var pretendēt jebkurš students?

Nosacījumi “Erasmus” maģistrantūras studiju aizdevumiem var atšķirties atkarībā no aizdevējorganizācijas, taču parasti uz aizdevumu var pretendēt tikai studenti no tās valsts, kurā aizdevums tiek piedāvāts, vai tie, kuri uz šo valsti dodas mācīties.

Frequently asked questions

Valsts aģentūras ir tikai programmas valstīs; citās valstīs, iespējams, ir valstu “Erasmus +” biroji. Tomēr, ja to nav un jūs esat privātpersona, iesakām vērsties pie savas izglītības, apmācības vai sporta iestādes vai organizācijas. Ja pārstāvat organizāciju, sazinieties ar Eiropas Komisiju, izmantojot EuropeDirect.

OProgrammā var piedalīties organizācijas no lielākās daļas pasaules valstu, tostarp no vairākuma Āfrikas valstu. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās vai programmas vadlīnijās.

Izmantojiet attāluma kalkulatoru. Visi attālumi tiks parādīti kā taisna līnija.

 

Privātpersonas no trešām valstīm var piedalīties lielākajā daļā programmu, ja vien attiecīgā valsts ir programmas valsts. Pilsoņiem no partnervalstīm ir pieejamas arī dažas citas programmas, piemēram, “Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas, u.c. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās.

Pieteikšanās process “Erasmus +” programmai atšķiras atkarībā no tā, vai esat privātpersona vai organizācija, kā arī atkarībā no tā, vai finansējumu pārvalda valsts aģentūras vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Plašāka informācija par pieteikšanās procedūru, tostarp veidnes un pieteikuma veidlapu paraugi pieejami sadaļā “Kā pieteikties”.

Valsts aģentūras ir tikai programmas valstīs; citās valstīs, iespējams, ir valstu “Erasmus +” biroji. Tomēr, ja to nav un jūs esat privātpersona, iesakām vērsties pie savas izglītības, apmācības vai sporta iestādes vai organizācijas. Ja pārstāvat organizāciju, sazinieties ar Eiropas Komisiju, izmantojot EuropeDirect.

Organizācijām, kuras vēlas piedalīties programmā “Erasmus+”, vispirms ir jāreģistrējas.

Tas, kur jums jāreģistrējas, atkarīgs no tā, vai darbību, kurai gribat pieteikties, pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) vai kāda no valsts aģentūrām.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, dodieties uz lapu Organizāciju reģistrācija.

OProgrammā var piedalīties organizācijas no lielākās daļas pasaules valstu, tostarp no vairākuma Āfrikas valstu. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās vai programmas vadlīnijās.