Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stipendije za združene diplomske studije Erasmus Mundus

Tko se može prijaviti?

  • Kandidati mogu biti studenti iz bilo koje zemlje svijeta koji ispunjavaju uvjete za diplomski studij.
  • Morate imati diplomu preddiplomskog studija ili dokazati da imate priznat istovjetan stupanj obrazovanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom u zemljama koje dodjeljuju akademske stupnjeve. Možete se prijaviti i ako ste na završnoj godini preddiplomskog studija i završit ćete ga prije početka diplomskog studija.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus integrirani su programi na diplomskoj razini. Programe osmišljava i provodi međunarodno partnerstvo visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta.

U okviru programa Erasmus+ financiraju se stipendije za te programe. Diplomski programi su ti koji u godišnjim krugovima prijava nude stipendije najboljim studentima, a kandidati mogu biti iz čitavog svijeta.

Stipendije EU-a pokrivaju troškove sudjelovanja studenta u programu, putne i životne troškove.

Aktivnosti i ishodi

  • Predviđeno je da se u združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus stječe 60, 90 ili 120 ECTS bodova. U skladu s tim programi traju najmanje 12 i najviše 24 mjeseca. Većinu čine 24-mjesečni programi.
  • Vaš studij mora obuhvaćati najmanje dva razdoblja studiranja u dvije zemlje (različite od zemlje u kojoj imate boravište). Programi nude različite smjerove koji ispunjavaju taj uvjet.
  • Nakon uspješnog završetka studijskog programa dodjeljuje se združeni akademski naziv (tj. jedinstvena diploma koja se dodjeljuje u ime najmanje dva visoka učilišta iz konzorcija) ili višestruki akademski naziv (tj. najmanje dvije diplome koje dodjeljuju dva visoka učilišta iz konzorcija).

Prijave i dodatne informacije

Prvo biste trebali proučiti internetski katalog diplomskih studija Erasmus Mundus. Internetske stranice svakog programa sadržavaju sve informacije koje su vam potrebne o sadržaju, uvjetima za upis i sveučilištima kako biste odlučili je li to pravi program za vas.

Na tim su stranicama i detaljne upute o podnošenju elektroničke prijave.

Svako se ljeto na popis dodaje novi niz odabranih diplomskih studija Erasmus Mundus. Većina konzorcija zahtijeva da se prijave dostave u razdoblju od listopada do siječnja za programe koji počinju sljedeće akademske godine.

Informirajte se o svojim pravima za vrijeme studija u inozemstvu.

EMA (Udruga Erasmus Mundus) posebno je udruženje bivših studenata združenih diplomskih studija. Na njihovim internetskim stranicama možete pronaći informacije, savjete i poticajna iskustva.

Udruženje studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) nudi sadašnjim i bivšim sudionicima programa Erasmus+ dinamično okruženje za umrežavanje, profesionalni razvoj i interkulturalnu razmjenu.

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie omogućuju pružanje financijske potpore EU-a doktorandima tijekom njihova istraživačkog rada u inozemstvu.